Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Κατάταξη επιλαχόντων σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές 2019-2020 - Συνεχής ενημέρωση

Αποτέλεσμα εικόνας για Κατάταξη επιλαχόντων σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές 2019-2020 - Συνεχής ενημέρωσηΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Το panelladikes24 μέσα από αυτή την ανάρτηση θα δημοσιεύσει τις ανακοινώσεις των Στρατιωτικών Σχολών για τις κατατάξεις επιλαχόντων σπουδαστών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Σημειώνεται ότι οι ανακοινώσεις του panelladikes24 αποτελούν βοήθημα για τους υποψήφιους και δεν υποκαθιστούν την επίσημη ενημέρωση που μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τις Σχολές.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση της συγκεκριμένης ανάρτησης του panelladikes24.

αρχική ανάρτηση 19/09/2019 - τελευταία ενημέρωση 24/12/2019

ΣΣΕ

Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (07/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (09/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (15/10/2019) - Ορθή Επανάλ.
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (18/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (23/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (29/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (31/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (31/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (06/11/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (11/11/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (22/11/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (29/11/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (09/12/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (17/12/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση Επιλαχόντων Έτους 2019) (24/12/2019)

ΣΣΑΣ


ΣΑΝ

Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (07/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (15/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (23/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (29/10/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (06/11/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (11/11/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (12/11/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (22/11/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (09/12/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (12/12/2019)
Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (13/12/2019)

ΣΜΥΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (17/09/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (24/09/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Β’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (02/10/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Γ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (08/10/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ E’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (16/10/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ E’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (29/10/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ζ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019 (13/11/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Z’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019 (19/11/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Η’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Θ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019 (26/11/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Θ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ι’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019 (03/12/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019 (23/12/2019)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019

ΣΜΥΑ

Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (26/09/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (02/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (09/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (09/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (16/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (21/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (24/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (24/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (29/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (30/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (31/10/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (01/11/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (04/11/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (06/11/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (13/11/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (13/11/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (03/12/2019)
Πρόσκληση Κατάταξης Επιλαχόντων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (24/12/2019)

Δείτε επίσης:

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2019

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2019 - Στρατιωτικές Σχολές - Αστυνομικές Σχολές - Πυροσβεστικές Σχολές - Λιμενικές Σχολές & ΑΕΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2019 - Στρατιωτικές Σχολές - Αστυνομικές Σχολές - Πυροσβεστικές Σχολές - Λιμενικές Σχολές & ΑΕΝ

Διαδικασία ενημέρωσης επιλαχόντων ΣΣΕ έτους 2019

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Στρατιωτικές Σχολές

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


679 σχόλια:

 1. Για την ΣΣΑΣ θα βγει κατάσταση με επιλαχόντες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σίγουρα θα βγει...αλλά θα φύγει κανένας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για τις ΑΕΝ ποτε θα βγουν αποτελέσματα για τους επιλαχόντες;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για την ΣΜΥ ξέρουμε κάτι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πώς το ξέρεις ότι θα πάρει πολλούς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο γιος μου ειναι στη σχολή σμυ και μου είπε πως εχουν παραιτηθεί αρκετοί μέχρι στιγμής. Καλά θα κανεις να πάρεις τηλ.για να μάθεις τί σειρά έχεις. Επίσης ενημερώνονται τηλ.οσοι είναι επιλαχόντες και μετά βγαίνει εγκύκλιος !

   Διαγραφή
  2. Αν πάρεις τηλ στη ΣΜΥ θα σου πουν αν είσαι επιλαχών?Η θα πρέπει να περιμένω να με πάρουν τηλ??

   Διαγραφή
  3. Θα π@ρεις για να μαθεις τί σειρά έχεις σαν επιλαχών. Οταν έρθει η ωρα να παρουν επιλαχόντες, ενημερώνονται οι υποψήφιοι τηλεφωνικά. Καλή επιτυχία.

   Διαγραφή
 6. Αδέρφια είμαι 2000 μόρια κάτω από σσε όπλα , πως θα μάθω αν είμαι επιλαχών ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ έχω 500 μόρια κάτω και θέλω να πιστεύω ότι έχω αμυδρές ελπίδες.Ξέρει κανένας τι σειρά είχε ο τελευταίος επιλαχών σσε ή πόσα μόρια;

   Διαγραφή
 7. Θέση 35 στους επιλαχώντες σμυ όπλα γενική σειρά..ελπίδες έχω ή μπα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Που το έμαθες; Υπάρχει κατάσταση ή πήρες τηλέφωνο ΣΜΥ;

   Διαγραφή
  2. Λογικά έχεις αδερφέ . Αν επιτρέπεται πόσα μόρια έγραψες ; Στο περίπου άμα θες

   Διαγραφή
  3. Exεις πάρα πολλές ελπίδες. Καλή επιτυχία!!

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ αγορινα

   Διαγραφή
  5. Με πόσα μόρια είσαι 35 θέση
   στη ΣΜΥ;

   Διαγραφή
  6. αδερφε εγω που πηρα σμυ μου λενε την επομενη βδομαδα θα ενημερωσουν για τους επιλαχοντες,εσυ πως το μαθες απο αυτην?

   Διαγραφή
 8. Ποτε θα βγουν ρε παιδιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Παιδιά κάλτσες χρειάζεται να πάρω?και αν ναι τι χρώμα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. σμυ λενε την επομενη βδομαδα θα ενημερωσουν για τους επιλαχοντες,εσυ πως το μαθες φιλε ανωνυμε 3.18 ..παραμυθι???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. εκτος αν ειχε βισμα ο τυπας μονο ετσι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν νομίζω να έγραψε 13900 και να είναι 35 θέση, βλακειες θα λεει

   Διαγραφή
 12. μηπως εννοουσε σμυν ή ηταν τιποτα απο επαλ γενικη σειρα?γιατι 13900 ειναι μικρη διαφορα για να ναι 35ος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Με βάση 14073 μόρια που εχει η σμυ και με 13900 που έχει το παιδί ,υπάρχουν 173 ενδυναμη επιλαχόντες. Η 35 θέση είναι πολύ πιθανή ! Αφήστε τις κακίες και ενημερωθείτε οσοι ενδιαφέρεστε απο την σχολή για την θέση που έχετε σαν επιλαχόντες. Όσοι καλεστουν θα ενημερωθούν πρώτα απο την σχολη τηλεφωνικά και μετά ανακοινώνετε μα εγκύκλιο ! Πέρυσι πήραν 6 φορες επιλαχόντες. Καλή σας επιτυχία !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις τηλ κι να στείλεις υπεύθυνη δήλωση η σε καλούν ούτως η άλλως αν είσαι επιλαχών?

   Διαγραφή
  2. Και να μην πάρεις τηλ.οταν έρθει η σειρά σου σαν επιλαχών θα ενημερωθείς αν επιθυμείς να μπεις. Αν όχι ενημερωνουν τον επόμενο και ουτο καθεξης. Απλός αν επιθυμείς παίρνεις για να δεις τι σειρα έχεις για να ξέρεις πανω κατω αν έχεις πιθανότητες.

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ φίλε,καλή τύχη.

   Διαγραφή
  4. Με βάση 14073μόρια που έχει η σμυ και με 13900 ....μπράβο φίλε μου πολύ ρεαλιστική απάντηση!!! ΄Εχεις απόλυτο δίκιο!!

   Διαγραφή
 14. Μεγάλο προτέρημα η υπομονή κι για να πας σε στρατιωτική σχολή πρέπει να έχεις τόνους από δαυτην οπότε λίγοι είναι που θα αντέξουν σ' αυτές, οπότε... υπομονή αν είναι να μας καλέσουν ως επιλαχόντες θα γίνει αν όχι έχει ο Θεός.Καλη τύχη σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. βλέπω είσαι προετοιμασμένος ψυχολογικά!! καλή επιτυχία!!

   Διαγραφή
 15. Είμαι 15 στην σειρά επιλαχοντων στην σμυν. Έχω ελπίδες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Είμαι 27 σειρά στους επιλαχόντες στους Ιπτάμενους , Σχολή Ικάρων , γενική σειρά. Υπάρχει ελπίδα να με καλέσουν;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 27 σειρά στους επιλαχόντες και 15614 μόρια πανελλήνιες 2019, γενική σειρά. Υπάρχουν ελπίδες;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η παραπάνω απάντηση "είσαι μέσα", αναφέρεσαι για την ΣΙ ιπτάμενους;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε αν ισχύει ότι έχουν φυγφύ 15 άτομα από Ικάρων μέσα σε δυο βδομάδες περθποπ τότε λογικό το βλέπω να φύγουν αλλοι 12 . Επίσης καποιοκ που είναι πιο μπροστά από εσένα μπορεί να μην θελοθέ να μπουν στην σχολή .Το μόνο που εχειέ να κάνεις είναι να περιμένεις .Καλη επιτυχία να έχεις!!

   Διαγραφή
  2. Φύγει περίπου κάποιοι θέλουν έχεις συγγνώμη :(

   Διαγραφή
 19. Ξέρουμε πόσα άτομα έχουν φύγει περίπου από σμυ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Κάποιος ειπε 20 άτομα. Εσύ τι σειρά εχεις φίλε μου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Εγώ ευτυχώς πέρασα ήμουν από τους πρώτους επιλαχόντες τώρα απλά περιμενω να βγουν οι ημερομηνίες για να μπω!! Μακάρι να τα πούμε στην σχολή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε πήραν τηλ απο την ΣΜΥ? Πώς το έμαθες φίλε?

   Διαγραφή
  2. Καλή καταταξη και μην μασάς, θα τα καταφέρεις!

   Διαγραφή
 22. Ξέρουμε πόσα άτομα έχουν φύγει από την ΣΜΥΑ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και μένα μ΄ενδιαφέρει η σμυα ...αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Απ΄ότι όμως είδα πρέπει να παρουσιάστηκαν λιγότεροι από ότι αναφέρεται στην προκήρυξη . Νομίζω 7 λιγότεροι; Δες το και συ...αν μάθεις κάτι για επιλαχόντες γράψε.

   Διαγραφή
 23. Ευχαριστώ πολύ :) με πήραν τηλέφωνο την Πέμπτη με ξαναπήραν τηλέφωνο και σήμερα και μου είπαν πως ούτε αυτοί ξέρουν ακόμα ποτέ θα μπούμε απλά μου είπε να ετοιμάζομαι πάντως περσι πήραν 54 άτομα γεν σειρά οπότε και εσυ θα μπεις ΣΜΥ 99%

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάρι γιατί δεν ξέρω αν θα αντεξω να δώσω δεύτερη χρονια��

   Διαγραφή
  2. Μην ανησυχείς θα σε πάρουν διότι στην ΣΜΥ μπαίνουν άτομα όχι μόνο επειδή φύγανε από την ΣΜΥ αλλά και από άλλες πιο υψηλόβαθμες σχολεσ . Υπομονή παίρνουν μέχρι και Δεκέμβριο. Καλή επιτυχία

   Διαγραφή
 24. Αν πάρω τηλ θα μου πουν σε ποια σειρά είμαι επιλαχών στην ΣΜΥ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Πέρυσι είχα μάθει ότι πήραν με 12500 μόρια δεν ξέρω αν είναι αλήθεια η ψέματα ξέρει κανείς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέρυσι ο τελευταίος μπηκε με 13500 γεν.σειρα. φετος όμως πέσανε οι βάσεις. Ποιός ξέρει που θα φτασουν φέτος !

   Διαγραφή
  2. ειμαστε σιγουροι για τον βαθμο του τελευταιου επιλαχων ?. Θελω να πω ειναι απο εγκυρη πηγη ? Χωρις να θελω να σας προσβαλλω

   Διαγραφή
  3. Εγώ για να είμαι ειλικρινής είδα να λέει ένα παιδί ότι είναι 1000 μόρια κάτω αλλα πιστεύω είναι λογικό διοδι πήρε 54 άτομα

   Διαγραφή
  4. και εγω αυτο πιστευω αλλα καποιος εδω μεσα ειπε οτι ειναι νουμερο 35 για επιλαχων στην σμυ και εχει γραψει 13900 για αυτο ρωταω

   Διαγραφή
  5. Ποτέ δεν ξες... Καλό είναι να μάθεις τι σειρά έχεις Μπορει φέτος να "χάσανε"τι σχολή για λίγα μόρια και έτσι ξέρω εγώ να υπάρχουν 50 άτομα και ο τελευταίος να απέχει μόλις 200μορια . Καλή επιτυχία να έχεις

   Διαγραφή
  6. Καλά μην τα πιστευετε κι όλα όσα λέγονται εδώ ο καθένας ότι θέλει μπορεί να πει,απλά περιμένετε αν είναι να μας καλέσουν θα γίνει αν όχι θα πάμε στις σχολές που περάσαμε κι όλα καλά.

   Διαγραφή
 26. Πάρε τηλέφωνο αν και νομίζω ότι πρέπεις να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλ σε παιρνουν τηλ αν είσαι επιλαχών ούτως η άλλως χωρίς να κάνεις δήλωση μου είπαν κάποια παιδιά μόνο αν θες να μάθεις την σειρά κάνεις δήλωση Έτσι είναι?

   Διαγραφή
  2. Το παιδί πιο πάνω είπε ότι τον πήραν τηλ δεν εστείλε καμία δήλωση έτσι?

   Διαγραφή
  3. Άμα ερθει η σειρά σου σε περνούν τηλέφωνο τωρα άμα θες να μάθεις ποια σειρά έχεις κάνεις υπεύθυνη δήλωση

   Διαγραφή
 27. Πόσα μόρια είχε πέρυσι ο 54ος που πήραν επιλαχών?αν ξέρει κανείς ας μου πει ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω 1000 μόρια κατω από την βάση

   Διαγραφή
  2. Πωωω πολύ κάτω μακάρι να πάρουν πάλι εγώ είμαι 800 κατω

   Διαγραφή
 28. Πόσους επιλαχόντες πήραν πέρσι στην Ικάρων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Για σσε έχουμε μάθει αν και πόσοι έχουν φύγει από την γενική σειρά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Γιατί όμως φεύγουν τόσοι πολλοί?Τι δεν αντέχουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και εγώ αυτήν την απορία έχω :( απο την στιγμή που γράψανε καλά και πέρασαν πέντε μέρες πκε δεν καταλαβαίνω ... Άντε 5-6 ατομά οκ αλλά τοσα άτομα ?Επισης όσοι δηλώνουν τέτοιες σχολές ξέρουν από πριν ότι δεν θα είναι απλοί φοιτητές αραχτοί...

   Διαγραφή
  2. Καποτε σμυ σωματα εδω.
   Εφυγα γτ δεν μου άρεσε. Εισαι σαν ρομποτ. Απο θεμα ασκησεων δεν ειχα προβλημα και τα εβγαζα ολα αλλα δεν μου άρεσε η νοοτροπία τους.Επισης 3 χρονια εκπαίδευση για να βγεις Λοχιας;
   Τελικα πηγα στην ΕΛ.ΑΣ

   Διαγραφή
 31. Σε ποια σειρά ηταν πέρσι οι τελευταίοι επιλαχόντες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΣΜΥ ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ 66 ΜΕ 13600 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ 31!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ο γιος μου ηταν περυσι 84 σειρά και μπήκε επιλαχών στην τέταρτη σειρά επιλαχόντων το Νοέμβριο. Με 13760 μόρια. Μετά καλέσανε αλλες δυο σειρες μεχρι το Δεκέμβριο. Μην χανετε τις ελπιδες σας. Ο τελευταίος πέρυσι μπηκε με 13500 περίπου γεν.σειρα. Καλή επιτυχία ! Α...για την σμυ δεν χρειάζεται υπεύθυνη δηλ.για να μάθετε την σειρα σας σαν επιλαχόντες. Μονο τηλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην βασική εκπαίδευση τι τους κάνουν ακριβώς ? Και γιατί δεν αντέχουν τοσα πολλά παιδιά

   Διαγραφή
  2. Αν θες την αλήθεια δεν αντεχουν γιατί δεν το ηθελαν 100 %. Μην ξεχνατε ότι ειναι στρατός. Γίνετε στρατιωτική εκπαίδευση και εννοείτε σκληρή εκπαίδευση και σωματική και ψυχική. Αν δεν μπορείς να αντέξεις δεν κανείς για τον στρατο ξηράς. Γνώμη μου φυσικά χωρις να παρεξηγηθώ. Υπομονή μεγάλη χρειάζεστε στην αρχή. Μετα στρώνουν κάπως τα πράγματα. Το πρώτο έτος ειναι λίγο δύσκολο. Μετά ειναι σαφώς καλύτερα .Τιποτα δεν μας ερχετε στην ζωή παιδιά μου ρόδινο. Υπομονή και επιμονή και όλα θα πανε καλά ! Αρκεί να το θες πραγματικά ! Καλή σας επιτυχία σε ότι και αν κάνετε στην ζωή σας!

   Διαγραφή
  3. Έχετε απολυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ . Καλή σταδιοδρομία να εχει ο γιος σας!

   Διαγραφή
  4. Σε ευχαριστώ πολύ ! Και σε σενα εύχομαι ότι καλύτερο !

   Διαγραφή
  5. Ευχαριστώ πολύ :)

   Διαγραφή
 34. Απαντήσεις
  1. Από το να μην είσαι τιποτα καλο και αυτό :) επίσης στο στρατό πας για να υπηρετησεις την πατρίδα ΣΟΥ οπότε τα αλλα έρχονται δευτερα για εμένα. Καλή επιτυχία να έχεις

   Διαγραφή
 35. Η σμυ ποτέ θα ανακοινώσει επιλαχόντες; . Η Ικάρων και η ΣΜΥΝ ξανακαλεσαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Καλησπέρα παιδιά εγώ που δεν δήλωσα την ΣΜΥ στο μηχανογραφικό δεν μπορώ τώρα να κάνω αίτηση για επιλαχών ; Έχω περάσει τις πκε για Ευελπίδων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι εφόσον δεν έχεις δηλώσει στο μηχανογραφικό δεν γίνεται

   Διαγραφή
  2. Δες στην προκήρυξη των στρατιωτικων σχολων εαν προβλέπεται θέση.

   Διαγραφή
 37. Με τό 10% γνωρίζετε αν θά πάρουν επιλαχόντες από το ΕΠΑΛ στη ΣΜΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Έχω 13.059 και είμαι ειδική κατηγορία α έχω ελπίδες για σμυ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥ (ΟΠΛΑ) ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Εχω 14.340 μορια και ειμαι 4ος επιλαχων στη ΣΜΥ ειδικη κατηγορια απο ΕΠΑΛ
  Εχω ελπιδες????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. σειρα 77 στους επιλαχοντες γενικη σειρα σμυ εχω ελπιδες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανείς δε γνωρίζει. Εξαρτάται από τις παραιτήσεις. Μέχρι πριν τα Χριστούγεννα νομίζω θα μπαίνουν επιλαχόντες. Ελπίδα να υπάρχει πάντα!
   Εύχομαι να μπείτε όσοι το θέλετε πραγματικά!

   Διαγραφή
 42. Αφού στείλατε το fax για να μάθετε τη σειρά επιλαχών έχετε μετά από πόσες μέρες σας έστειλαν mail?? Για ΣΜΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ειμαι επιλαχων ευελπιδων ειδικη κατηγορια α με 14 .166 μορια εχω καμια ελπιδα;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ξερει κανεις με ειδικη κατηγορια και,109 σειρα αν εχω ελπιδες για σμυ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ποσοι να εχουν φυγει απο σμυ;ξερει κανεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ραδιοαρβύλα...καμμιά 20αριά. Μέσα στη βδομάδα ή αρχές επόμενης ανακοινώνονται οι πρώτοι επιλαχόντες.

   Διαγραφή
 46. Ξέρει κάποιος αν έχουν καλέσει επιλαχόντες στη Σμυα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ούτε πέρυσι ανακοίνωσαν. Τι γίνεται εκεί πέρα ποιος ξέρει. Και μένα με ενδιαφέρει..

   Διαγραφή
 47. Βγήκαν οι επιλαχόντες στην ΣΜΥ ��

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. παιδια ευελπιδων ξερουμε ποσοι εφυγαν ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Τι χρειάζεται για αν μάθουμε τι σειρά είμαστε στους επιλαχόντες? Απλα παίρνουμε τηλέφωνο και λεμε το όνομά μας ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Γνωρίζει κανείς αν και πόσοι παραιτηθηκαν από ΣΑΝ το 2019 (μέχρι τώρα) και σε ποιον αύξοντα αριθμό επιλαχοντων γενικης σειράς έφτασε το 2018;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ειμαι 4ος επιλαχων σνδ εχω ελπιδες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Στη σελιδα της ΣΜΥ εχουν ανακοινωσει επιλαχοντες. Μπορει καποιος να μου πει επειδη εχω πολυ παλιο κινητο ποσους πηραν γενικη σειρα και ποσους ειδικη κατ.α;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Σνδ μαχιμος 4ος επιλαχων γεν. Σειρα εχω ελπιδες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λογικά ναι. Βέβαια εξαρτάται από τις παραιτήσεις. Πέρυσι μέχρι τις αρχές του νέου έτους γίνονταν προσκλήσεις.

   Διαγραφή
 54. ΣΣΕ ξέρουμε αν και πόσοι έχουν φύγει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΣΤΗ ΣΜΥ ΟΠΛΑ ΠΗΡΑΝ 20 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ 2 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. ΣΤΗ ΣΜΥ ΟΠΛΑ ΟΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΗΡΑΝ 20 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
  ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ Η ΣΕΙΡΑ ( ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η σειρά έφτασε ως το 20. Πρωτα καλούνται (δημοσιεύονται δηλαδή στα χαρτιά) και μετά αν αρνηθούν οι θέσεις καλύπτονται στην επόμενη πρόσκληση.

   Διαγραφή
 57. Παιδιά έχω 17463 και έχω δήλωση αξιωματικούς λιμενικού βάση 17722. Κάλεσαν τους 6 πρώτους επιλαχόντες.τι λέτε; Έχω πιθανότητα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν γνωρίζω φίλε , δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Μπορώ να το μάθω κάπως ;

   Διαγραφή
 58. Στέλνεις υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από το ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής προς την σχολή όπου θα αναγράφεται ο κωδικός πανελληνίων σου , η κατηγορία που ανήκεις ( γενική σειρά ή ειδική κατηγορία) και το email σου και θα σου απαντήσουν με mail

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Ξερει καποιος ποσοι εφυγαν απο σμυα και αν ηταν και απο ειδ.σειρα α;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Βλέπω φέτος να παιρνουν καμία 100αρια επιλαχών τες όλοι φεύγουν γιατί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Παιδιά ξέρει κάποιος σε πόσες μέρες από τη μέρα που στέλνουμε το φαξ με την υπεύθυνη δήλωση έρχεται η απάντηση στο email για τη σειρά επιλαχών που έχουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμενα στη σμυ εστειλα την πεμπτη και μου απαντησαν δευτερα ενω στη σμυα την ιδια μερα

   Διαγραφή
  2. τι σειρά είσαι επιλαχών στη ΣΜΥΑ αν επιτρέπεται;

   Διαγραφή
 62. Με 317 μόρια διαφορά από σμυ όπλα ειδική κατηγορία Α μπαίνω λέτε η μπα. Αν και δεν το πολύ βλέπω να μπαίνω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Σειρά 35 επιλαχόντες, μπαινω; (σμυ όπλα γενική σειρά)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα μπεις με 35 σειρα...Σχετικά καλα ειναι η σχολη.Αρκει να μην πέσεις σε κομπλεξικό τριετη.Θα γλιτώσεις λιγακι κ τις ατελείωτες ώρες παρελασεων τωρα στην αρχη.

   Διαγραφή
 64. Ευελπίδων ξέρουμε τι γίνεται;; Πόσοι έχουν φύγει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Ξέρει κανείς πόσοι έχουν φύγει από ΣΑΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. για ευελπίδων μάλλον θα έχουμε νέα από βδομάδα για ΣΑΝ δες παραπάνω...κάτι δημοσιεύθηκε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Τι χρειάζεται να πάρω για την σχολή; (σμυ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Απαντήσεις
  1. Ξέρεις σε ποιά σειρά είναι τώρα???
   Μάλλον είσαι πολύ κοντά.....
   Καλή επιτυχία σου εύχομαι!!!

   Διαγραφή
  2. Σίγουρα πάνω από 35 που ήμουν εγώ.. Δεν ξέρω συγκεκριμένα

   Διαγραφή
  3. Πάνω απο 35 σειρά είναι τώρα...
   Δηλαδή σε εχουν πάρει τηλέφωνο??

   Διαγραφή
  4. Συγχαρητήρια!!!!!
   Σου ειπαν ποτε παρουσιαζεσαι στη σχολή?Πότε θα είναι η επόμενη κατάταξη???

   Διαγραφή
  5. Ευχαριστώ, απλά μου είπαν σε περίπου 10 μέρες.. Θα με ξαναπαρουν τηλέφωνο να μου πουν ποτέ στα σιγουρα

   Διαγραφή
 69. εχω περασει μαθηματικο θεσσαλονικης η οποια ηταν 1η επιλογη στο μηχανογραφικο μου. Εχω βαλει 3η επιλογη την σμυ. Θα με καλεσουν σαν επιλαχοντας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από όσο ξέρω κοιτάνε τις επιλογές που έχει βάλει ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό, έπρεπε να βάλεις πρώτο την ΣΜΥ η όποια άλλη στρατιωτική σχολή σε ενδιέφερε κι μετά τις υπολοιπες κι ας μην είχες τα μόρια,εφοσον ήταν τρίτη επιλογή δεν μπορεί να είσαι επιλαχών γιατί ήδη θα σε είχαν καλέσει από όσο ξέρω το μαθηματικό κι η ΣΜΥ έχουν ελάχιστη διαφορά.Δυστυχως πολλοί κάνουν αυτό το λάθος.

   Διαγραφή
 70. Από σμυ όπλα ειδικη κατηγορία α ξέρει κανείς πόσα ατομα έχουν φύγει? Γενικό λυκειο όχι επαλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Σειρά 32 Ευελπίδων ειδική κατηγορια υπάρχει καμία περιπτωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λίγο δύσκολα πότε δεν ξέρεις όμως.Καλη τύχη!

   Διαγραφή
 72. Ερωτήσεις για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται στην σχολή... Το απολυτήριο να εχει σφραγίδα πάνω και να λέει ακριβές φωτοαντίγραφο; επίσης όλα τα χαρτιά να είναι φωτοτυπίες θεωρημενες στα κεπ ή απλα μια φωτοτυπία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Για την ΣΜΥΑ ξέρει κανείς τίποτα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΄Ηδη έχουν πάρει 3 αλλά κανέναν γενική σειρά... πέρυσι ( ραδιαρβύλα άκουσα, αν ξέρει κανένας ας πει) πήραν καμιά τριανταριά...

   Διαγραφή
 74. ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΕΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥ; ΦΥΓΑΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Έλα ντε, πρέπει τα χαρτιά να τα πάμε να τα επικυρωσουμε στα κεπ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Έχω 13813 μόρια γενική σειρά, έχω ελπίδες στους επιλαχοντες ΣΜΥ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Ευχαριστώ για την απάντηση. Έστειλα αίτηση στη σχολή για να μάθω τη σειρά μου και δεν μου απάντησαν ακόμη.

   Διαγραφή
  2. Εχω 13818 μορια και ειμαι 42.

   Διαγραφή
 77. Πάρε ένα τηλ.μόλις το έκανα εγώ μου απάντησαν μόλις έκλεισα το τηλ.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. 13059 ειδική κατηγορία έχω ελπίδες για ΣΜΥ??????????????έστειλα να μου πούνε σειρά αλλά δεν απάντησαν....

  ΑπάντησηΔιαγραφή