Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Ανεξάρτητοι Έλληνες - Ναι στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια αλλά με υποτροφίες για το 15% των θέσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για Ανεξάρτητοι Έλληνες - Ναι στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια αλλά με υποτροφίες για το 15% των θέσεωνΚατατέθηκε στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής με αριθμό Πρωτοκόλλου 4832/13-11-2018, η πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Τι κόμμα της συγκυβέρνησης προτείνει την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στα οποία θα σπουδάζουν και φοιτητές με υποτροφία σε ποσοστό 15%.

Δείτε την αιτιολογική έκθεση της πρότασης για το άρθρο 16 του Συντάγματος που αφορά την Παιδεία

Προβλέπεται η ίδρυση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Καθιερώνεται η υποχρέωσή τους να παρέχουν δωρεάν, υπό μορφή υποτροφίας το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των θέσεών τους σε επιλαχόντες φοιτητές των δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και προβλέπεται δυνατότητα συμπράξεών τους με τα δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Τα ιδρύματα αυτά, αφενός μεν θα τελούν σε διοικητική, οικονομική και υπηρεσιακή αυτοτέλεια, αφετέρου όμως θα βρίσκονται υπό την εποπτεία του Κράτους για την διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών με τήρηση αντίστοιχων προδιαγραφών. 

Η παρούσα ρύθμιση κατόπιν χρόνιων διαβουλεύσεων καθίσταται ώριμη να θεσπιστεί εναρμονιζόμενη με την ευρωπαϊκή πρακτική και τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον επιδιώκοντας να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται ο περιορισμός της φυγής σπουδαστών στην αλλοδαπή και της παραμονής τους στην Χώρα με πλείστες ωφέλειες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, όσο και για την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού σε σχέση με το κόστος σπουδών των προστατευομένων τέκνων. 
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου