Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΦΕΚ B΄ 771/2018 - Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων

Αποτέλεσμα εικόνας για - Χορήγηση δικαιωμάτων ΕΠΑΛΣε συνέχεια της από 1/3/2018 ανάρτησης του panelladikes24 σχετικά με προωθούμενη απόφαση για χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ΕΠΑΛ (δείτε εδώ), σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

ΦΕΚ B΄ 771/2018 - Υ.Α. Αριθμ. Φ23/35437/Δ4/1-3-2018 - ''Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/ 2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου''

Δείτε επίσης: 


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου