Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα - Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων - Δεν απαιτείται προσκόμιση περισσότερων δικαιολογητικών για τις περισσότερες περιπτώσεις - Λεπτομέρειες

400x550 foitites amfitheatroΟλοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Ολοκληρώθηκε -μετά και από την παράταση της προηγούμενης βδομάδας για την οριστικοποίηση εκκρεμών αιτήσεων- η υποβολή των αιτήσεων του Στεγαστικού Επιδόματος 1.000 ευρώ ετησίως για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Για πρώτη φορά οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, ενώ ηλεκτρονικά ελέγχθηκε και η πλειονότητα των κριτηρίων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη καταβολή του επιδόματος. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει ήδη δρομολογήσει -βάσει των αιτημάτων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ- χρηματοδότηση ύψους περίπου 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 46.207 αιτήσεις, από τις οποίες αξιολογήσιμες είναι 44.492, ενώ 1.715 αιτήσεις έχουν ήδη απορριφθεί από το σύστημα ως μη αξιολογήσιμες. Για τη συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων, η διαδικασία ολοκληρώθηκε πλήρως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για τις υπόλοιπες αιτήσεις απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον έντυπων δικαιολογητικών στα Ιδρύματα. 

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται στις Γραμματείες των Σχολών η επιβεβαίωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου, που απαιτείται για τη χορήγηση του επιδόματος. Δηλαδή, αν ο φοιτητής που υποβάλει αίτηση έχει επιτύχει τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους. 

Συγκεκριμένα:

Υποβεβλημένες αιτήσεις
Υποβεβλημένες Αιτήσεις: 46.207
Αξιολογήσιμες: 44.492 (προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών απαιτούν μόνο οι 12.631 αιτήσεις)
Μη Αξιολογήσιμες: 1.715

Έγκριση αιτήσεων από τα ιδρύματα
Υπό αξιολόγηση: 20.898 (47% των αξιολογήσιμων αιτήσεων)
Μέχρι τώρα Εγκεκριμένες: 20.853 (47%)
Μέχρι τώρα Απορριφθείσες: 2.741 (6%)

Στατιστικά - Συμπεράσματα
1. Μόνο το 28% των προς αξιολόγηση αιτήσεων απαιτούν την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
2. Το 53% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, έχουν ήδη κριθεί από τις δομές των Ιδρυμάτων.
3. Για το 89% των αιτήσεων που κρίνονται από τα ιδρύματα το αποτέλεσμα είναι θετικό.

Ο έλεγχος των κριτηρίων χορήγησης του Στεγαστικού Επιδόματος, που καταβάλλεται από το 2004 στους φοιτητές, έγινε φέτος με την αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων με τη βάση δεδομένων του taxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και με το πληροφοριακό σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δημιούργησαν web services για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους, αντί να υποβάλουν έντυπες βεβαιώσεις στοιχείων που ο κρατικός μηχανισμός ήδη γνωρίζει, να υποβάλουν αίτηση από το σπίτι τους μέσα σε λίγα λεπτά.

Από την πλευρά του ΥΠΠΕΘ, οι τεχνικοί του εποπτευόμενου φορέα του ΕΔΕΤ δημιούργησαν το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων που επικοινωνεί με την ΑΑΔΕ και την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και αντιμετώπισαν όλες τις ειδικές περιπτώσεις, εξαιρέσεις και προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της πρώτης εφαρμογής.

Να τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω έγιναν με μηδενικό κόστος, ύστερα και από πρωτοβουλία του αείμνηστου Γενικού Γραμματέα Γιάννη Παντή.

Οφέλη ηλεκτρονικής εφαρμογής αιτήσεων

• Ενημέρωση του δικαιούχου άμεσα για τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων ή για τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει.

• Ενημέρωση του δικαιούχου για την πορεία αξιολόγησης της αίτησής του, ηλεκτρονικά.

• Εκμηδενισμός σφαλμάτων και περιορισμός του χρόνου εξαγωγής των αποτελεσμάτων.

• Ελαχιστοποίηση του κόπου των δικαιούχων, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται κανένα έντυπο δικαιολογητικό.

• Μείωση του φόρτου εργασίας και η εξοικονόμηση χρόνου εργασίας για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

• Εξάλειψη φαινομένων πιθανής εξαπάτησης.

• Ταχύτερη καταβολή του επιδόματος.

• Άμεση συλλογή στατιστικών δεδομένων για πρώτη φορά.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου