Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Συνεχίζεται και σήμερα η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας - Δείτε αλλαγές για το μάθημα της Πληροφορικής και τις μετεγγραφές φοιτητών που πέτυχαν στα ΑΕΙ με το 5%

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας ''Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις'' συζητείται για τρίτη μέρα στη Βουλή (ήταν προγραμματισμένο για δύο μέρες). Κατά τη χτεσινή συνεδρίαση ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε δύο σημαντικές ρυθμίσεις σε σχέση με το μάθημα της Πληροφορικής και τις μετεγγραφές φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (ειδική κατηγορία 5%). Πιο συγκεκριμένα:

- Ο υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία (δείτε εδώ) που αφορά το ζήτημα του μαθήματος της Πληροφορικής ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο στο Νέο Λύκειο. Δείτε την αλλαγή όπως είναι διατυπωμένη. 

Στην παράγραφο 8, του άρθρου 2, στο τέλος της παραγράφου, μετά τη φράση «Τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις», προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Για τμήματα της πληροφορικής εξεταζόμενο μάθημα θα είναι η πληροφορική. Οι άλλες σχολές και τα τμήματα, για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η πληροφορική, θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η παραπάνω απόφαση της ΑΔΙΠ δημιουργεί δέσμια υποχρέωση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της δικής του απόφασης».

- Ο υπουργός Παιδείας έκανε δεκτή τροπολογία βουλευτών για δυνατότητα μετεγγραφής σε φοιτητές που εισήχθηκαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία 5% που αφορά όσους πάσχουν από σοβαρές παθήσεις αφού με τον ισχύοντα νόμο δεν υπήρχε κάποια ειδική πρόβλεψη.

Αναμένουμε την τελική διατύπωση και την ψήφιση του νομοσχεδίου και έπειτα την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου