Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μουσικά Μαθήματα - Απόφαση

Αποτέλεσμα εικόνας για Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μουσικά Μαθήματα - ΑπόφασηΜε απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τροποποιείται και συμπληρώνεται η με αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄1736) Υ.Α. «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253.1/129725/Α5/2019 (ΦΕΚ 3382 Β΄) όμοια, ως ακολούθως: 

Άρθρο ΜΟΝΟ «Στο τέλος της Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄1736) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253.1/129725/Α5/2019 (ΦΕΚ 3382 Β΄) όμοια προστίθεται άρθρο 15, ως εξής: 

Άρθρο 15 - Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων

Η επίδειξη των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα δύο Μουσικά μαθήματα γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. 

Για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων και συγκεκριμένα την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των ειδικών μαθημάτων.» Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου