Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Σχολές Λιμενικού Σώματος - Αποτελέσματα ΠΚΕ 2019 - Συνεχής ενημέρωση - Ελεύθερος σχολιασμός

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Το panelladikes24 μέσα από αυτή την ανάρτηση θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ΠΚΕ Σχολών Λιμενικού Σώματος 2019.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση θα είναι καθημερινή.

Επίσης, στο τέλος της ανάρτησης και στην περιοχή των σχολίων, μπορείτε να αφήσετε ελεύθερα τα σχόλια σας και οποιαδήποτε επισήμανση σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Λιμενικού Σώματος έτους 2019.

Αρχική ανάρτηση 25/06/2019

Τελευταία ενημέρωση 18/07/2019

25/6/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 25-06-2019, ημέρα Τρίτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.
Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 101     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 102

26/6/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 26-06-2019, ημέρα Τετάρτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Σχετικά αρχεία:     Επιτυχόντες Αθλητικά 101     Επιτυχόντες Αθλητικά 102

27/6/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις την 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη.
Σχετικά αρχεία:     Επιτυχόντες Ψυχομετρικών 101     Επιτυχόντες Ψυχομετρικών 102

27/6/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     Κατάλληλοι ΑΝΥΕ 201     Κατάλληλοι ΑΝΥΕ 202

28/06/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 28-06-2019, ημέρα Παρασκευή και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Σχετικά αρχεία:     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 201     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 202

28/06/2019Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 28-06-2019, ημέρα Παρασκευή και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 301     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 302

01/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις την 01-07-2019, ημέρα Δευτέρα.

Σχετικά αρχεία:     Επιτυχόντες Ψυχομετρικών 201     Επιτυχόντες Ψυχομετρικών 202

01/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 01-07-2019, ημέρα Δευτέρα και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 401     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 402

01/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 01-07-2019, ημέρα Δευτέρα και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Σχετικά αρχεία:      ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 301     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 302

02/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις την 02-07-2019, ημέρα Τρίτη.

Σχετικά αρχεία:     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 301     Επιτυχόντων Ψυχομετρικές 302

02/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 02-07-2019, ημέρα Τρίτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Σχετικά αρχεία:     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 401     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 402

02/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 02-07-2019, ημέρα Δευτέρα και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 501     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 502

03/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις την 03-07-2019, ημέρα Τετάρτη.

Σχετικά αρχεία:     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 401     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 402

03/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 03-07-2019, ημέρα Τετάρτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Σχετικά αρχεία:         ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 501     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 502

04/07/2019Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις την 04-07-2019, ημέρα Πέμπτη.

Σχετικά αρχεία:      Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 501     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 502

04/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 04-07-2019, ημέρα Πέμπτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 601     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 602

05/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 05-07-2019, ημέρα Παρασκευή και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Σχετικά αρχεία:     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 601     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 602

05/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 05-07-2019, ημέρα Παρασκευή και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 701     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 702

10/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις την 10-07-2019, ημέρα Τετάρτη.

Σχετικά αρχεία:     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 602

10/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 10-07-2019, ημέρα Τετάρτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Σχετικά αρχεία:     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 701     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 702

10/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 10-07-2019, ημέρα Τετάρτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 801     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 802

11/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις την 11-07-2019, ημέρα Πέμπτη.

Σχετικά αρχεία:     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 701     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 702

11/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 11-07-2019, ημέρα Πέμπτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 901     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 902

11/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 11-07-2019, ημέρα Πέμπτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Σχετικά αρχεία:     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 801     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 802

12/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις την 12-07-2019, ημέρα Παρασκευή.

Σχετικά αρχεία:     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 801     Επιτυχόντες Ψυχομετρικές 802

12/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 12-07-2019, ημέρα Πέμπτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Σχετικά αρχεία:     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 1001     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΥΕ 1002

12/07/2019 - Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που πέτυχαν στις Αθλητικές Δοκιμασίες την 12-07-2019, ημέρα Παρασκευή και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

242 σχόλια:

 1. Παιδιά κόβουν από οπτική οξύτητα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παιδια πως πηγε σημερα στα αθληματα;αν μπορειτε πειτε μας να εχουμε μια ιδεα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παιδιά τα ψυχομετρικά πολύ δύσκολα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν απαντάει κάποιος να πει κάτι. Κανένας δεν παρακολουθεί το panelladikes24.;; Θα μάθουμε λοιπόν, όταν πάμε και μεις, από πρώτο χέρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σφαγή στα αθλήματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εννοεις σφαγη φιλε;πχ στο χιλιαρι κοβανε για 5 δευτερολεπτα;

   Διαγραφή
  2. Αν διαβάσεις την ανακοίνωση με όσους πέρασαν επιτυχώς από τα αθλήματα ,θα δεις ότι και στα δύο γκρουπακια , από τα 47 με 48 άτομα που είχαν περάσει είχαν περάσει επιτυχώς από τα υγειονομικά, στα αθλήματα είναι αντίστοιχα περίπου στα 10 άτομα λιγότερα από το κάθε γκρουπακι

   Διαγραφή
  3. Η απορία μου είναι αν κάποιος περάσει όλα τα αθλήματα και κοπεί στο κολύμπι , δεν μπορεί μετά να πάρει βεβαίωση για αστυνομία όπου δεν χρειάζεται κολύμπι, δλδ αυτόματα χάνει και την άλλη επιλογή ?

   Διαγραφή
  4. Αυτο δεν το λεει καπου...αλλα λογικα δεν θα γινεται γιατι τη βεβαιωση την παιρνεις την τελευταια μερα...

   Διαγραφή
  5. Φιλε 8:03 εδινες σημερα;

   Διαγραφή
  6. Από τη στιγμή δλδ που δεν κόβουν δεν σε αφήνουν να συνεχίσεις την επόμενη μέρα κι ας μη χρειάζεται το κολύμπι στις άλλες σχολές , ρίσκο είναι αυτό, ναι μεν μπορεί να ακούγεται εύκολο το κολύμπι ,αλλά ακούω κάθε χρόνο ότι κόβονται αρκετοί σε αυτό

   Διαγραφή
  7. Βγαίνει ένας πίνακας και λέει σε ποιες είσαι κατάλληλος και σε ποιες οχι. Π.χ μπορεί να εισαι για Σμυ σώματα και όχι για Σμυ όπλα. Ή να μην είσαι ικανός για ΣΜΥΝ λόγω κολύμβησης

   Διαγραφή
  8. Με το " εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων των ανωτέρω Σχολών" εννοεί ότι το κολύμπι δεν μετράει σε σχολές που δεν το ζητάνε.


   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
   1. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικές εξετάσεις Αστυνομικής ή Λιμενικής ή
   Στρατιωτικής Αρχής με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, για τις οποίες κρίθηκαν
   ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων των ανωτέρω Σχολών, δεν δοκιμάζονται από
   τις Επιτροπές ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

   Διαγραφή
 6. Παιδιά κάθε χρόνο στα σώματα τα ίδια είναι.. Δν ειναι κατι τρομερό ηρεμήστε όλα είναι φυσιολογικά και πολυ πιο ευκολα όπως το φαντάζεστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Παιδια με ποια σειρα εγιναν τα αθληματα;ευχομαι καλη επιτυχια σε ολους μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για πείτε μόρια; 16589 ελπίδες; δύσκολο.;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Γιατί αναμένεται μείωση της; δύσκολο δεν είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ποσα μορια ειναι το λιμενικο; πανω απο αστυνομία και πυροσβεστική;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει προϊστορία για το λιμενικό. Φέτος θα δούμε. Παίρνει λίγους. Πιθανότατα κάτω από πυροσβεστική και πάνω από ΕΛΑΣ. Ειδωμεν.

   Διαγραφή
 11. παιδια πανω κατω εκει θα κυμανθουν οι βασεις στα σωματα ασφαλειας +-200

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Έχουν γίνει σχεδόν 600 αιτήσεις παραπάνω σε λιμενικο απ ότι αστυνομία. Σε ίδιο αριθμό κινείται με το λιμενικο και η πυροσβεστική. Η λογική λέει κάποια μείωση στη βάση της αστυνομίας λόγω της μικρής αύξησης στον αριθμό των εισακτέων και με δεδομένο ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι παρόμοια με τα περσινά. Ειδωμεν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Παιδιά μια ερώτηση και σας παρακαλώ όποιος το δει και γνωρίζει ας απαντήσει. Στα ψυχοτεχνικα της αστυνομίας τι ακριβώς ρωτάνε??? Και υπάρχει καποιο άρθρο στο διαδίκτυο που να μπορώ να δω παρόμοιες ερωτήσεις??? Σας παρακαλώ απαντήστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Στα υγειονομικά κόβουν από δείκτη μάζας σώματος??? Δηλαδή αν αντί για 27 έχω 27,7 κόβομαι??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Όχι δεν σε κόβουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά όμως πρέπει να το κόψουν γιατί περνάει το οριο

   Διαγραφή
  2. Αυτό φίλε μου είναι σχετικό. Έχουμε παραδείγματα αθλητών πχ σφαιροβολων που έχουν μυϊκή μάζα και όχι λίπος. Η πυροσβεστική έχει βγάλει ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Μετρά και την περιφέρεια την κοιλιάς και αν δε ξεπερνά τα 102 εκατοστά για τους άνδρες δεν σε κόβει ακόμα και αν περνάς τον δείκτη μάζας σώματος λίγο.   Διαγραφή
 16. Στο λιμενικό πάντως παιδιά τα πράγματα είναι αρκετά αυστηρά στα αθλήματα και τα ψυχοτεχνικά. Επίσης είναι η μόνη σχολή απο τα σώματα που είχε τόσο χαμηλή προέλευση .Απο εκεί που κάθε ομάδα είχε πάνω απο 100 άτομα έρχονται οι μισοί. Και ειναι το μονο σωμα που δε δεχεται βεβαιωσεις καταλληλοτητας απο τις αλλες σχολες. Οποτε μπορει να δουμε βασεις αξιωματικων κατω απο 17.500 .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου δέχεται όμως βεβαίωση από σχολές του στρατού που έχουν κολύμπι (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΙΚΑΡΩΝ κλπ) Μην κρίνεις από την προσέλευση. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Λείπουν άτομα από τις ΠΚΕ αλλά οι βάσεις σταθερές σα βράχος. Οι αριστούχοι για τις σχολές Αξιωματικών θα βρεθούν και με το παραπάνω. Τα παρακολουθώ τρία συνεχόμενα χρόνια. Μόνο στη ΣΣΕ όπλα είναι προσιτή η βάση. Καλή επιτυχία σε όλους.

   Διαγραφή
 17. Κανείς απο ΕΠΑΛ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Με 16.454 πιστεύετε υπάρχουν ελπίδες για λιμενικό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τι βαθμολογίες ακούτε να παίζουν? Λιμενικό, αστυνομια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Εγώ 17038 έχω ελπίδες για λιμενικο ή, αστυνομία ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 16680 τι λέτε για αστυφυλακων?

   Διαγραφή
  2. Λιμενικο πιστεύω πιάνεις

   Διαγραφή
  3. Θεωρώ ότι θα πέσουν οι βάσεις κ λόγω των ελαχίστων θέσεων που άνοιξαν αλλά κ λόγω του λιμενικού. Οπότε λογικά είσαι μέσα.

   Διαγραφή
 21. Παιδιά, έχω ακούσει ότι υπάρχει κάποιος κλάδος του λιμενικού όπως για παράδειγμα υπάρχει και στον στρατό που έχει 5.000 και μόρια..ισχύει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. 16.192 λετε εχω ελπιδες για αστυνομια ή λιμενικο;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αστυνομια, ίσως υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες

   Διαγραφή
  2. Το λιμενικο δηλαδη θα κινηθει σε υψηλοτερα επιπεδα απο αστυνομια;

   Διαγραφή
  3. Ε ναι αφού οι θέσεις είναι λιγότερες από την αστυνομία κ η ζήτηση μεγαλύτερη.

   Διαγραφή
 23. https://www.esos.gr/arthra/63266/ekplixi-gia-toys-ypopsifioys-stratiotikon-sholon-limenikoy-somatos ΔΕΊΤΕ ΕΔΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ένα μεγάλο μπαχαλο. Αυτό που συμβαίνει φέτος είναι πρωτοφανές. Προσπαθώ για λιμενικό, αστυνομία, Πυροσβεστική. Οι ΠΚΕ αστυνομίας, πυροσβεστικής ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ και τις τρεις μέρες. 13, 14, 15 7ου. Στο λιμενικό ξεκινούν 12 7ου και τελειώνουν 17 7ου. Στις 15 7 ου, μια μέρα δηλαδή επειδή 13 και 14 είναι Σαββατοκύριακο,
  συμπίπτουν και στις τρεις σχολές. Αν αυτό είναι σωστό τι να πω. Ας πουν λοιπόν ότι αν κάποιος κοπεί στο κολύμπι και αποκλειστεί στο λιμενικό ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΣΧΟΛΕΣ που δεν έχουν κολύμπι. Τι είναι αυτά. Μόνο κράτος που δεν έχουμε τώρα. Τρίτη φορά δίνω και ημερομηνίες να συμπίπτουν δεν έχω ξαναδεί. ΑΙΣΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θες και σώματα ασφαλείας μπαγλαμά...δεν έχεις μάθει δλδ ότι δίνεται βεβαίωση από το λιμενικό ε; Α ρε κάτι στοκοι

   Διαγραφή
  2. Σου εύχομαι να μην περάσεις ούτε απέξω στοκε ε στοκε. Αφού ρε μπαγλαμά δεν καταλαβαίνεις τι μιλάς. Ορισμένοι υποψηφίοι έχουν την ευχέρεια και δεύτερης προσπάθειας στην Πυροσβεστική ή στην ΕΛΑΣ αν δίνουν πρώτα στο λιμενικό και κοπούν εκεί, εφόσον δε συμπίπτουν οι ημερομηνίες των ΠΚΕ. ΤΙ ΔΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΜΠΑΓΛΑΜΑ.

   Διαγραφή
 25. 201 και 202 ομάδες σφαγείο στα αθλήματα. Έγινε χαμός με τις κοπέλες. Μάγκες κάνετε κολύμπι και γυμναστική φουλ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Απο ΕΠΑΛ κανείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ερωτηση!
  οσοι εχετε δωσει μπορειτε να μας πειτε τι κανουν στις ψυχομετρικες εξετασεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Υπάρχουν εκτιμήσεις για την αστυφυλάκων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Κανένας πολύτεκνος από ΓΕΛ? Τι βαθμολογίες παίζουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Αυξηση 100 150 μορίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τους πολύτεκνους είναι 100 με 150 μόρια πανω

   Διαγραφή
  2. Αλλιώς κανονικά πόσο δηλαν πάνε χωρίς να εισε πολύτεκνος

   Διαγραφή
  3. Πόσα μόρια ήταν πέρυσι για πολύτεκνος

   Διαγραφή
  4. Που το στηρίζεις αυτό φίλε μου? Στο 2ο πεδίο δεν υπάρχουν καλές βαθμολογίες κ αυτές που υπάρχουν δεν θέλουν σωματα ασφαλειας. Επίσης κ στο 1ο πεδίο που έλεγαν ότι ήταν καλά τα θέματα άλλα έδειξαν οι βαθμολογίες. Πολύ καλές βαθμολογίες θα υπάρχουν πάντα. Φέτος παίζει το λιμενικό, παίζει μια μικρή αύξηση στα άτομα. Λες όλοι αυτοί να έχουν γράψει παραπάνω από πέρυσι? Ειδικά αυτοί που δίνουν πρώτη χρονιά, δεν νομίζω.

   Διαγραφή
 31. Αυξάνονται τα τα μόρια; Κριμα πάει και αυτή η χρόνια για λίγο δηλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Συγνώμη φίλε για την αστυφυλάκων από γελ δηλ με 16,583 μόρια τίποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ Μαρία πόσα μόρια έχεις κ ως τι διαγωνίζεσαι? Ειδική κατηγορία?

   Διαγραφή
 33. 16,583χωρις καμία κατηγορία στην αστυφυλάκων και λιμενικό ΓΕΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Εγώ Δυστυχώς παιδιά από ΓΕΛ έδωσα Πέμπτη φορά για αστυνομια δεν τα κατάφερα έβγαλα 13,500 εύχομαι να περάσετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. φιλε μου, τι να πω ,λυπαμαι.. και γω τριτη φορα εδωσα φετος αλλα τιποτα και γω....

   Διαγραφή
  2. Μάγκες Μην το βάζετε κάτω, άμα το γουστάρετε να ξανά δώσετε, κυνηγηστε τα όνειρα σας και θα δείτε θα ανταμηφθειτε και 5η και 6η και 7η

   Διαγραφή
  3. ναι σιγουρα αλλα...τα χρονια περνουν και το θεμα ειναι οτι δεν ειναι δεδομενη επιτυχια .εαν ξεραμε οτι θα περνουσαμε με την 5η κ 6η φορα τοτε ναι αλλα τιποτα δεν ειναι σιγουρο.. Προσωπικα σκεφτομαι να ξαναδωσω αλλα δεν ειναι σιγουρο.Εαν δωσω θα διαβαζω αναγκαστικα παραλληλα και την αλλη σχολη

   Διαγραφή
  4. Σας καταλαβαίνω απόλυτα μάγκες..εγώ σταμάτησα στην τρίτη φορά αναγκαστικά για να προχωρήσω την σχολή..τώρα που ακούω όμως του χρόνου ότι θα πάρει πολλούς η αστυνομία έχω μπει σε δίλημμα..

   Διαγραφή
  5. φιλε μου και συ τριτη χρονια ε? πωπω, καταλαβαινω..., τι ειπες για την αστυνομια οτι θα παρουν του χρονου περισσοτερους?

   Διαγραφή
  6. Εγώ σταμάτησα στην τρίτη φορά το 17'..τώρα τελειώνω δεύτερο έτος της σχολής..άκουσα τον Μητσοτάκη να το λέει..τώρα τι θα γίνει είναι άλλο θέμα αλλά γενικώς άμα γίνει θα το σκεφτώ για πάλι..

   Διαγραφή
  7. ισως εαν αλλαξει η κυβερνηση του χρονου θα ειναι καλυτερα τα πραγματα απο αποψη θεσεων (και καλα να γλυκανει τον κοσμο). εε σκεψου το καλα, ειναι ρισκος αλλα ετσι ειναι η ζωη.. σε ποια σχολη εισαι τωρα?

   Διαγραφή
  8. Στην ΑΣΟΕΕ είμαι στο ΔΕΟΣ..πάντως αν δεν είναι πάνω από 1000 οι θέσεις δεν θα μπω στην σκέψη καν γιατί όπως το είπες είναι μεγαλο το ρίσκο

   Διαγραφή
  9. 1000 δεν θα ειναι ποτε ξανα πιστευω... παλια νομιζω επερνουν τοσους πολλους.οσο και φετος θα παρουν του χρονου πιστευω.ασοεε ε πωω

   Διαγραφή
  10. Μίλησε για 1500 άτομα αλλά από τα λόγια στην πράξη υπάρχει απόσταση..θα το δούμε σύντομα φίλε μ

   Διαγραφή
  11. χαχα ναι.. νταξει τι να κανουμε, ελπιζουμε

   Διαγραφή
  12. Μην ελπίζετε για 1500.Θα τους πάρει με προκύρηξη ως ειδικούς φρουρούς.

   Διαγραφή
 35. Αν καποιος θελει να ξαναδωσει με ποιο συστημα θα δινει τελικα;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. 15456 πολυτεκνη κατηγορία? Αν πέσουν..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιστεύω εισαι μεσα

   Διαγραφή
  2. Μακάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά για όλους κ να πέσουν οι βασεις

   Διαγραφή
 37. Παιδια οσοι μεινατε για εξεταση στο λιμενικο καντε τα τεστ HIV,HbsAg και ΗCV. Κοψανε πολλα ατομα επειδη δεν ειχαν αυτες τις εξετασεις παρ ολο που δεν αναφερονται ως προαπαιτουμενες. Ψαξ τε το.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Σημαντική ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες για την εισαγωγή ιδιωτών υποψηφίων στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2019 - Αφορά όσους αποκλείστηκαν στις ΠΚΕ των Στρατιωτικών Σχολών

  http://panelladikes24.blogspot.com/2019/07/2019_3.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Με 17038 είμαι μέσα για αστυφυλάκων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Με 16750 για πυροσβεστικη με 6% εχω ελπιδες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Απαντήσεις
  1. Για αστυφυλακων-λιμενικο.

   Διαγραφή
  2. Πιστεύω πιάνεις λιμενικο

   Διαγραφή
  3. αστυνομια πιανεις σιγουρα πιστευω

   Διαγραφή
  4. Που το στηρίζεται ότι δεν θα ανέβει αστυνομία?

   Διαγραφή
 42. Τι πιστεύετε θα πέσουν οι βάσεις στην αστυφυλάκων η θα μείνουν το ίδιο με πέρυσι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα δεδομένα πιστεύω δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για να πέσουν , το θέμα είναι αν περισσότεροι από τους περσινους αριστούχους θα επιδιώξουν αστυνομία , πυροσβεστική και λιμενικό

   Διαγραφή
 43. Γεια σας έχω 16365 μόρια και είμαι και πολυτεκνος... Λέτε να πιάσω Λιμενοφυλάκων?? Επίσης οι πολύτεκνοι και οι τριτεκνοι θεωρούνται ίδια κατηγορία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι δεν θεωρούνται ίδια κατηγορία πάντως

   Διαγραφή
  2. Ίδια κατηγορία είναι αδερφέ το είδα στην προκήρυξη

   Διαγραφή
  3. Αξιωματικών πάντως αν δεις, λέει 10% από τις 35 θέσεις πάνε για πολύτεκνους, και 1 θέση, πάει για τριτεκνους, αλλά δεν θυμάμαι σε τι ποσοστό % αντίστοιχει. Για αυτό στο είπα

   Διαγραφή
  4. Αξιωματικών δε πιάνω ... Για Λιμενοφυλάκων λέω

   Διαγραφή
 44. Συγνώμη υπάρχει περίπτωση να πέσουν μόνο 95μορια από ότι διάβασα για την αστυφυλάκων δλ 1600πω να μην για 8 μόρια απεξω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Οχι ειναι διαφορετικες Κατηγορίες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είσαι σίγουρος γιατί έδωσα με εξεταστικό κέντρο την ΣΣΑΣ κριθηκα κατάλληλος και πολλα παιδιά μου είπαν ότι είναι ίδια κατηγορία αλλά μου είπαν το αντίθετο...

   Διαγραφή
 46. Δηλ τι ενοειτε γιατί διάβασα πως διαμορφώνονται οι βάσεις εσείς; Τι λέτε με την εμπειρία σας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Δηλαδή μπορεί χωρίς να ανήκεις σε καμία κατηγορία μπορεί να είναι παραπάνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Άλλη κατηγορία είναι πιστεύω τη πιανεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Την είδατε την ανάρτηση που σας λεω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. έχει διαφορά από τα άλλα παιδιά επειδή δίνω δεύτερη φορά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. O Πατσης λέει αύξηση αστυφυλακων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυξηση αστυφυλακων? Τι εννοείς? Δεν γίνεται να πάρει άλλους για κανέναν λόγο

   Διαγραφή
 52. Απαντήσεις
  1. Εκτιμητής σαν το Ριχάρδο ένα πραγμα ούτε εγώ τον ξερω

   Διαγραφή
 53. Δίνει εκτιμήσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι έγκυρες πληροφορίες

   Διαγραφή
  2. Εγώ που διάβασα τι λέει ο Πάτσης, δεν λέει ξεκάθαραάνοδο , λέει ότι οι 170 νέες θέσεις λιμενικού μαι αστυφυλάκων θα ηρεμήσει την ιλιγγιώδη άνοδο , άρα προφανώς μπορεί να εννοεί μια άνοδο 100-150 μορίων η πτώση της ιδιας τάξης

   Διαγραφή
  3. Που το γράφει αυτό και δεν το βρίσκω

   Διαγραφή
  4. Ισχύει το ίδιο για την αξιωματικών όμως?

   Διαγραφή
 54. Ρε παιδιά να ρωτήσω γιατί δεν έχω καταλάβει τα παιδιά που δίνουν δεύτερη φορά για αστυφυλάκων έχει διαφορά από αυτά που δίνουν πρωτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Εσείς μέσα από εδώ που γράφουμε και μιλάμε όχι άσχετοι τι γνώμη έχετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Μαρια οταν λες δεύτερη φορα εννοεις εδωσες πάλι πανελλήνιες ή πας με τα περσινα μορια με το 10%????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Όποτε αν πέρασες και τις αθλητικές εξετάσεις εχεις πιθανοτητες . Η αστυφυλακων φετος περνει 60 ατομα περισσότερα απο περσι. Καλη επιτυχια σου εύχομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Δηλ ο πίνακας που αναρτησανε που γράφει 16,600 τι είναι εκτιμήσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Απο ΕΠΑΛ κανεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Ολα αυτα ειναι υποθετικα . Ολα θα εξαρτηθουν απο πως πηγαν τα παιδια τις πανελλήνιες και φυσικά αυτη του καταφεραν να περασουν και τις αθλητικές εξετασεις τι μορια έχουν. Μη αγχώνεσαι εσυ τον δικο σου αγωνα τον εκανες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Το δικό σας σάιτ τι εκτιμήσεις κάνει αυτόpanelladies

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ναι τις εξετάσεις στα αθλήματα τα πέρασα μακάρι να είχαμε κάποια μόρια και από εκεί όπως τεφα να

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Περισυ στις εκτιμήσεις έξω πεσαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Μαγκες η αστυφυλακων θα είναι κάτω από 16300 mark my words

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Πολύ ακούγετε το 16,600 για αστυφυλάκων παιδιααΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Που ακούγεται αυτό? Όσα παιδιά έχουν περάσει στις πκε του λιμενικού δεν έχουν καλές βαθμολογίες, μετρημένες είναι μέχρι στιγμής.

   Διαγραφή
 66. Μόνο τόσο λίγο θα πέσουν πέρυσι 500 μορια πάνω και φέτος τέτοια ξεφτίλα αν είναι δυνατόν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Πάρε τη κατάσταση επιτυχόντων και ξεκινα να υπολογίζεις τα μόρια τουςαν βρεις λιγότερους από τις θέσεις που υπαρχουν τότε πέρασες αν όχι τότε πρέπει να περιμένεις να βγουν οι βάσεις γιατί θα εξαρτηθεί και από τις προτιμήσεις τι θα βάλουν πρωτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Παιδιά ποσοι θα βαλετε πρώτα λιμενικό και μετα αστυνομια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από ότι διάβασα είχαν 200 αιτήσεις παραπάνω στο λιμενικό, από την αστυνομία. Πολλοί θα το προτιμήσουν το λιμενικό

   Διαγραφή
  2. Το ποσοι το δήλωσαν δεν έχει να κάνει με το ποιός θα το προτιμήσει. Όλοι όσοι γνώρισα προσωπικά στις εξετάσεις κοιτάνε πρώτα για αστυφυλάκων και μετά λιμενικό .

   Διαγραφή
  3. Καλά και στην δικιά μου ομάδα που ήμουν στις ΠΚΕ έγινε το αντίθετο, όλοι κοιτούσαν λιμενικό πρώτα, και μετά αστυνομία


   Όπως και να έχει, αφού οι σχολές των σωμάτων ασφαλείας πληθαίνουν, θα μπορέσει να υπάρξει πιθανότητα σταθερότητας ή πτώσης των βάσεων. Αν κανένα από τα δύο, ελάχιστη άνοδος

   Διαγραφή
  4. Αυξάνονται οι θέσεις, ενώ ο αριθμός των ενδιαφερόμενων παραμένει περίπου σταθερός. Άρα θα έχουμε πτώση σε κάθε περίπτωση. Τώρα οι βασεις το πώς θα κυμανθούν είναι άλλο θέμα. Πιο πιθανό αξιωματικοί λιμενικού στα 17300-17.600 , αξιωματικού αστυνομίας σταθερά στα ίδια μόρια. Το ίδιο και πυροσβεστική.

   Διαγραφή
 69. παιδια αστυνομια ποσο λετε να παει.λετε να πεσει στα 16.000??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν γίνεται να πάει η αστυφυλάκων 16000, από 16600που είναι φέτος. Ή όσο είναι

   Διαγραφή
  2. Αλλά και πάλι δεν κατάλαβα 16695 Και λένε τώρα 16.600 εμένα μου φαίνεται λίγο εγώ να φανταστεί ς με 16.583 από γελ και την χάνω για 8 μόρια

   Διαγραφή
  3. Πώς τη χάνεις με βάση την εκτιμήση και πιστεύεις ότι η εκτίμηση είναι τόσο ακριβείας και τα 8μορια που τα είδες 17ειναι (έχεις πιθανότητες)

   Διαγραφή
  4. Φίλε μου τι ενοεις 17 εξήγησε μου

   Διαγραφή
  5. Τι εννοείς 17 θες να μου εξηγήσεις ευχαριστώ πολύ

   Διαγραφή
  6. Το κάνεις λίγο πιο Λιάνα για να καταλάβω

   Διαγραφή
  7. Το 16600 που λένε είναι μια προσέγγιση περισυ λεγαν για 16400 και πήγε 16695

   Διαγραφή
  8. Με λόγια απλά μπορεί; Να μου το πεις τι ενοεις λίγο το αγχομενο

   Διαγραφή
  9. Τα 8 μόρια που λες εσύ τι είναι?

   Διαγραφή
  10. Αντε να δούμε 300 μόρια κάτω φέτος!!!!

   Διαγραφή
  11. Ούτε με αίτηση δεν γίνεται αυτό😂😂

   Διαγραφή
 70. 18181 για αξιωματικών παλεύεται? Είμαι και πολύτεκνος (βάση πολυτέκνων 17948)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ουυ ναι ανετα φιλε

   Διαγραφή
  2. Μακάρι μεγάλε.. Επδ με βλέπω να κόβομαι για 10-20 μόρια

   Διαγραφή
  3. πιστευω εισαι μεσα .. και να μην εισαι πας αστυφυλακων κ κανεις 10% ( μονο για αστυνομικους )

   Διαγραφή
  4. Δεν γίνεται νομίζω, αν πχ μπω αστυφυλάκων κανονικά, τα μόρια μου "χάνονται" και θα πρέπει να ξαναδωσω κανονικά για αξιωματικών
   Αλλα Επδ έκανα μια έρευνα, περνάω και τους 3 πρώτους πολύτεκνους που μπήκαν αξιωματικών τα τελευταία 3 χρόνια. Πιστεύω καλά είμαι

   Διαγραφή
  5. ψαξτο φιλε κ ρωτα καποιον που γνωριζει

   Διαγραφή
  6. Θα το ρωτήσω, αν και πιστεύω είμαι εντάξει για φέτος

   Διαγραφή
 71. Φίλ1ε 16695 ήταν πέρυσι τώρα λένε16,600 εμένα μου φαίνεται λίγο από τι γράφουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. εγραψα 17723 κ θελω καποια οικονομικη σχολη π περναω ανετα .. μηπως θελει κανεις ανταλλαγη μοριων ? χ) αστειευομαι παιδες κ να θυμαστε εσεις που θελετε αστυνομικες κ στρατιωτικες σχολες οτι δεν ειναι μονοδρομος .. σημασια δεν εχει σε ποια σχολη θα πας αλλα πώς θα την τελειωσεις υγ καλη συνεχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Για επαλ εκτιμήσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε και εγώ απο ΕΠΑΛ είμαι. . Πόσα έβγαλες απο κοινή ομάδα;

   Διαγραφή
 74. Από ΕΠΑΛ πόσοι θα βαλέστε το Λιμενικό πρώτο στο μηχανογραφικο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πας και για αστυνομια;..ποσα έβγαλες απο κοινή ομαδα;

   Διαγραφή
 75. Την γαμησαμε, οι αριστούχοι στην κατεύθυνση οικονομικών τριπλασιαστηκαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Παιδιά δείτε τα στατιστικά. Περίπου 850 λιγότεροι (από πέρυσι) από 18000 μόρια και πάνω στο 1ο, 2ο και 4ο πεδίο. Μη κοιτάτε μόνο το 4ο. Στην ΕΛΑΣ Πυροσβεστική οι περισσότεροι επιτυχόντες μέχρι και πέρυσι ήταν από το 1ο πεδίο λόγω μαθηματικών. Φέτος θα δούμε. Οι περισσότεροι αριστούχοι όντως είναι στο 4ο αυξημένοι από πέρυσι. Θα δούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περίμενε, έχουμε κανένα στοιχείο που να το πιστοποιεί αυτό? Δηλαδή ότι οι περισσότεροι αριστούχοι που μπήκαν πυροσβεστική, Ελλάς, ήταν από το 1ο?

   Διαγραφή
 77. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. 16400 για αστυφυλάκων με πολυτεκνια, μπαίνω λέτε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανετα,Μπορει να είσαι και γενική σειρά

   Διαγραφή
 79. Τι πιθανότητα υπάρχει το λιμενικό να είναι στα 16500 και η Αστυφυλάκων στα 16200 με 16300;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Καλό μου φαίνεται λίγο δύσκολο να πέσουν τόσο πολύ αν και εμένα θα με συμφέρει 16,583 μόρια έβγαλα αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία ότι είναι να γίνει θα γίνει καλή επιτυχία σε όλους μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ οι βάσεις θα μπορούσαν και να ανέβουν, επειδή τα πήγαν πολύ καλά από οικονομικα. Και όπως λενε όλοι οι ειδικοί, η αστυνομία προτιμάται κυρίως από αυτούς στο 4ο πεδίο


   Αλλα όπως και να έχει, δηλώνεται και απο τα 3 πεδία. Θα δούμε..

   Διαγραφή
 81. 18181 για αξιωματικών, και πολύτεκνος (βαση :17948),υπάρχουν ελπίδες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Πως λέτε να διαμορφωθεί η ζήτηση για το λιμενικό? Θα το ζητήσουν πολλοί, ως νέα σχολή που είναι?


  Όπως το 2016,που πρωτομπηκε η πυροσβεστική, παρόλο που τα πήγαν όλοι αρκετά καλά, όλοι "ορμηξαν" πυροσβεστική, και μέχρι και η αξιωματικών αστυνομίας έπεσε 400 μόρια. Θα μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο φέτος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείται πως μπορεί να γινει κατι τέτοιο ,τα ατομα ειναι πολυ περισσοτερα απο περυσι

   Διαγραφή
  2. Όταν λες είναι πολύ περισσότεροι από πέρσι? Εννοείς οι υποψήφιοι?

   Διαγραφή
  3. Όχι, τις θέσεις που διεκδικούμε εννοω

   Διαγραφή
  4. Κοίτα, αν το σκεφτείς λίγο, δεν έγινε και μεγάλη αύξηση στις θέσεις.. Νταξει, πες 130 λιμενικό, σιν 60 άτομα από αστυφυλάκων, άρα 190. Δεν είναι και μεγάλος αριθμός..

   Διαγραφή
  5. Ναι συμφωνώ αλλά η διαφορά μορίων μπορεί να είναι μεγάλη,μπορεί και όχι. Γνώμη μου είναι ότι μπορεί να δούμε τρομερές μειωσεις

   Διαγραφή