Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Τμήμα Τουρισμού - Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα) - Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το νεοϊδρυθέν τμήμα - Οδηγός σπουδών 2019-2020

Σχετική εικόναΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και έχει έδρα την Κέρκυρα

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου θα δεχτεί τους πρώτους του φοιτητές τον Σεπτέμβριο 2019.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη του Τουρισμού, εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου, συνδυάζοντας τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπως ενδεικτικά τη διοίκηση, την οικονομία, την ιστορία, με την επιστήμη της πληροφορικής, και ειδικότερα τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα εικονικά εργαλεία αναπαράστασης και προβολής και τα πληροφοριακά συστήματα. 

Το όραμα του Τμήματος Τουρισμού είναι να γίνει κέντρο αναφοράς που εξελίσσει, συνθέτει και ολοκληρώνει τις επιστήμες που εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη με στόχο την αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εκπλήρωση του οράματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς των επιστημονικών ενδιαφερόντων του προγράμματος σπουδών, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τουρισμού - Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών 2019-2020 

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη δομή των σπουδών στο συγκεκριμένο τμήμα.

Τμήμα Τουρισμού - Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. για τις Αντιστοιχίες Τμημάτων ΑΕΙ (ΦΕΚ Β΄ 2656/2019), το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι αντίστοιχο με τμήματα:

- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Πατήστε εδώ για να δείτε και άλλες αναρτήσεις του panelladikes24 σχετικά με πληροφορίες για τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου