Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος - Πληροφορίες

Σχετική εικόναΣύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 126/2000 - ΦΕΚ 111 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν θεσπισθεί διατάξεις σχετικές με την επαγγελματική εκπαίδευση κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, η οποία παρέχεται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος (ΣΕΚ) που υπάγονται στη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ.

Οι ΣΕΚ λειτουργούν με βάση ειδικά προγράμματα που περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και πρακτική άσκηση.

Δημόσιες Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

Σήμερα λειτουργούν οι παρακάτω ΣΕΚ:

- Η ΣΕΚ Αθηνών με έδρα την Αθήνα και με περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Β.Αιγαίου, Ν.Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων πλην της Π.Ε.Κερκύρας.

- Η ΣΕΚ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και το υπαγόμενο σε αυτή Γραφείο ΣΕΚ Δράμας με περιοχή δικαιοδοσίας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

- Η ΣΕΚ Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου καθώς και την Π.Ε.Κέρκυρας.

Οι παραπάνω ΣΕΚ παρέχουν στους σπουδαστές τους, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, βεβαίωση ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη και εκδοροσφαγέα στοιχείο απαραίτητο προκειμένου να μπορούν να απασχοληθούν σε κρεοπωλείο, εργαστήριο κρεάτων ή σφαγείο.


Νομοθετικό Πλαίσιο

N. 4492/2017 (156 A΄) άρθρο 20: 1α. Η αναγνώριση των αντίστοιχων με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας.
N. 4152/2013 (107 A΄) υποπαράγραφος Ε11: Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Κρεοπώλες.
Π.Δ. 121/2006 (122 Α΄): Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111)».
Ν. 3399/ 2005 (255 Α΄) άρθρο 20 παρ. 25: Ως παραδοσιακός κρεοπώλης νοείται και ο σύζυγος του παραδοσιακού κρεοπώλη - ιδιοκτήτη κρεοπωλείου.
Π.Δ. 126/2000 (111 Α΄): Όροι και προϋποθέσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφάγεων.
Ν. 1790/1988 (134 Α΄) άρθρο 18: Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος-Δασοφυλάκων-Υποτροφίες - Χρηματοδότηση Κ.Τ.Γ.Κ.Δ - Έξοδα φιλοξενίας.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου