Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Τα μόρια των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις Μετεγγραφές Φοιτητών 2015

Αποτέλεσμα εικόνας για Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 αποτελεσματαΟι φετινές Μετεγγραφές Φοιτητών θα γίνουν βάσει μοριοδότησης είτε οικονομικών είτε κοινωνικών κριτηρίων

Ένας φοιτητής που επιθυμεί να μεταφέρει τη θέση εισαγωγής του θα πρέπει να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά που μπορεί για να αποκτήσει τα περισσότερα μόρια. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα μόρια δίνουν τα οικονομικά κριτήρια τα οποία χωρίζονται σε τρεις κλίμακες με τους πιο ασθενείς οικονομικά να συγκεντρώνουν πιο πολλά μόρια. Επιπλέον με τα κοινωνικά μόρια θα μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μορίων του.

Ωστόσο, ένας άλλος παράγοντας που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τους μετεγγραφέντες φοιτητές θα είναι τα μόρια από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις αφού σύμφωνα με την εγκύκλιο ''Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης''.

Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν πολλές ισοψηφίες. Ειδικά στις σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων όπου θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση, είναι πιθανόν να υπάρχουν φοιτητές με πολλά μόρια που δε θα μπορέσουν να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους.

Πχ. δύο υποψήφιοι επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους από τη Νομική Κομοτηνής στη Νομική Αθήνας. Ο πρώτος υποψήφιος έχει 5 μόρια (4 από οικονομικά κριτήρια και 1 από τρίτεκνη οικογένεια) ενώ και ο δεύτερος υποψήφιος έχει 5 μόρια (3 από οικονομικά κριτήρια και 2 από πολύτεκνη οικογένεια). Σε αυτή την περίπτωση θα υπερτερεί ο υποψήφιος που έχει τα περισσότερα μόρια από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Επομένως, η αγωνία των φοιτητών θα είναι μεγάλη έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου