Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Οι δυσλεκτικοί εκτός Στρατιωτικών Σχολών - Τι θα γίνει με τις Αστυνομικές Σχολές;

Το Υπουργείο Παιδείας με την πρόσφατη εγκύκλιό του σχετικά με την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές ενημέρωσε ότι για τις υγειονοµικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2015 θα ισχύσει το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄). Το συγκεκριμένο Π.Δ. που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 27/1/2014, εφαρμόζεται για πρώτη φορά καθώς την περσινή χρονιά δεν ίσχυσε μετά από αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στη σχετική προκήρυξη με τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή, με το σκεπτικό ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 δεν είχαν την έγκαιρη ενημέρωση για τις αλλαγές που υπάρχουν στο Π.Δ. 11/2014 σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία (Π.Δ. 133/2002 - ΦΕΚ A΄ 109/2002).

Τι αναφέρεται στο άρθρο 189 του Ν.4261/2014
Οι διατάξεις του Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17/27.1.2014), που αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές μέσω πανελλήνιων εξετάσεων τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2015.

Ποια η σημαντικότερη αλλαγή που επηρεάζει μεγάλο ποσοστό υποψηφίων που επιθυμεί την εισαγωγή του στις Στρατιωτικές Σχολές;
Οι διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.ά που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον χαρακτηρίζουν έναν υποψήφιο ως Ι3-Ι4 που σημαίνει ότι κρίνεται ακατάλληλος για τις Στρατιωτικές Σχολές. Δηλαδή όσοι μαθητές εξετάζονται προφορικά δε θα μπορέσουν να κριθούν ικανοί για φοίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές.

Αυτή η εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει και την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές;
Στην προκήρυξη για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 αναφέρεται:
''Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α΄ 109)''.
Τώρα, που υπάρχει αλλαγή στις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς πολύ πιθανόν να έχει αντίκτυπο και στους αντίστοιχους των Αστυνομικών Σχολών.

Συστήνεται από το panelladikes24 η προσεκτική μελέτη του Π.Δ. 11/2014 όσων ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου