Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Ρύθμιση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ρύθμιση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%)Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, ρυθμίζονται ζητήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%.

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄156), η οποία αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις υποψηφίων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Η αντικατάσταση αυτή είναι απαραίτητη κατόπιν της αρ.5350/25.10.2016 Αποφάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με την οποία μεταβλήθηκε η κατηγοριοποίηση των ήδη προβλεπομένων παθήσεων, προστέθηκαν και άλλες παθήσεις στο ειδικό αυτό ποσοστό, αφαιρέθηκε μία και θεσπίσθηκαν κάποιες επιπρόσθετες προϋποθέσεις σε ήδη προβλεπόμενες ασθένειες. 

Τονίζεται ότι η ανωτέρω αντικατάσταση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκειμένου μαθητές και γονείς να ενημερωθούν εγκαίρως και να μην αιφνιδιασθούν σχετικά με τις προαναφερθείσες μεταβολές των παθήσεων. Επιπλέον, η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3794/2009 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες Επιτροπές που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων. Κατά συνέπεια, οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ιδιωτών επιτάσσουν να εφαρμοσθεί στο σύνολό της η αρ.5350/25.10.2016 Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής.

Με την παράγραφο 2 θεσπίζεται μία εξαιρετική, ευνοϊκή ρύθμιση που αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους: Κατ’ αρχάς, όπως προαναφέρθηκε η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3794/2009 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ήδη υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων. Επιπλέον, το ΥΠΠΕΘ κρίνει ότι είναι παιδαγωγικά και κοινωνικά επιβεβλημένο να εφαρμοσθούν το συντομότερο δυνατόν οι επιπρόσθετες παθήσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω απόφαση του ΚΕΣΥ, προς πρόδηλο όφελος των μαθητών. 

Ως εκ τούτου προτείνεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 να εφαρμοσθούν μόνον οι επιπρόσθετες παθήσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω απόφαση του ΚΕΣΥ. 

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου με αναλυτικές πληροφορίες για τους συγκεκριμένους υποψήφιους.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου