Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ όλα τα Προεδρικά Διατάγματα για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Δείτε όλες τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκαν σήμερα σε ΦΕΚ και τα τελευταία δώδεκα Προεδρικά Διατάγματα του σχεδίου ΑΘΗΝΑ με τις μετονομασίες, ιδρύσεις, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σε ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ. 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ A 132/2013 που αφορά:

1. Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ A 133/2013 που αφορά:

1. Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
2. Κατάργηση − συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ A 134/2013 που αφορά:

1. Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2. Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3. Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ A 135/2013 που αφορά:

1. Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
2. Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ A 136/2013 που αφορά:

1. Μετονομασία του Τ.E.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας − Συγχώνευση − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ .Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Δείτε εδώ το ΦΕΚ A 136/2013 που αφορά:

1. Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 
2. Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση − συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δείτε επίσης:

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ 12 Π. Δ. για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Δείτε σε ΦΕΚ ακόμα δώδεκα Προεδρικά Διατάγματα για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου