Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Ανακοίνωση δικαιούχων για το Πρόγραμμα Στήριξης των Φοιτητών "Κοντά στους Νέους" της AEGEAN AIRLINES

Δείτε εδώ τη λίστα με τους 250 φοιτητές που αναδείχθηκαν από τη διαδικασία επιλογής του προγράμματος.Ποιοι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα δικαιούνται μετεγγραφή; Δείτε όλες τις περιπτώσεις

Ψηφίστηκε η τροπολογία που περιλαμβάνει τη σχετική ρύθμιση

H ρύθμιση που περίμεναν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι - τρίτεκνοι - κοινωνικά κριτήρια) ψηφίστηκε χθες βράδυ, κατά πλειοψηφία, από τη Βουλή. Πλέον οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δικαιούνται μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων αφορούν στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 και εντεύθεν.

Δείτε εδώ το άρθρο.

Δείτε επίσης τις αντιστοιχίες τμημάτων όπως ίσχυαν στις τελευταίες μετεγγραφές φοιτητών (ΠΡΟΣΟΧΗ - Όλα τα τμήματα δεν έχουν αντίστοιχα τμήματα)
Πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΄΄Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος΄΄. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχε συμπεριληφθεί τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται 15 θέματα του υπουργείου Παιδείας και η οποία υπερψηφίστηκε μετά από ονομαστική ψηφοφορία. 

Δείτε επίσης:Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

H Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2886/25-4-2014), προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι οποίες θα αρχίσουν την 8η Σεπτεμβρίου 2014.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 25η Αυγούστου 2014 έως και την 29η Αυγούστου 2014. Ο χώρος παραλαβής δικαιολογητικών θα οριστεί από την επιτροπή εισιτηρίων εξετάσεων και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων από τον νόμο έχουν ορισθεί:
1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα
2. Επικυρωμένο τίτλο απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού
Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο:
α) τον τίτλο της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2γ του Ν.4194/2013.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
Απαραίτητη η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή Υπηρεσία Ταχυμεταφορών, με σχετική εξουσιοδότηση (Courier), για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, μετά την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ΄) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
Η Βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθεση περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.


Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ - Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση (ταλέντα)


Μετά από απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2886/25-4-2014), καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., να υποβάλλουν από 01 - 10 Ιουνίου 2014, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1 στη Σταυρούπολη , Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία
2. Τίτλος σπουδών (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).
Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο:
α) τον τίτλο της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2γ, του Ν.4194/2013.
β)Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
Απαραίτητη η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα.
3. Φάκελος με καλλιτεχνική εργασία.
4. Αστυνομική ταυτότητα. 

Υπενθυμίζεται ότι μόνο μετά από θετική κρίση της αρμόδια Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του έτους 2014.Πότε οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 θα πάρουν το Δελτίο Εξεταζομένου;

Μέσα στις επόμενες μέρες όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, θα αποκτήσουν το Δελτίο Εξεταζομένου από το Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου και με αυτό θα προσέρχονται στα Εξεταστικό Κέντρα κατά τις ημέρες των εξετάσεων. Σημειώνεται ότι στο Δελτίο Εξεταζομένου αναγράφεται και το συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο, στο οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα ή σε τυχόν ειδικά μαθήματα.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι κατά το μήνα Ιούνιο θα αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), για να τον χρησιμοποιήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.


Σήμερα με ονομαστική ψηφοφορία η ψήφιση της τροπολογίας του υπουργείου Παιδείας

Tο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για το υπαίθριο εμπόριο, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ωστόσο το απόγευμα της Τρίτης θα διεξαχθούν ονομαστικές ψηφοφορίες για σειρά επίμαχων άρθρων και τροπολογιών. Ανάμεσά τους και η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που έφερε αρκετές αντιδράσεις κατά τη χτεσινή συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής.Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Αλλαγές στην εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στους τομείς Υγείας και Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ

Τροποποίηση της με Αριθ. Πρωτ. 126773/Γ2/11-09-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2339 Β΄) που αφορά την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ Τάξης Ημερησίων & Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Διόρθωση και νέες διευκρινιστικές οδηγίες από το ΓΕΕΘΑ για την προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών 2014


- Διευκρινιστικές Οδηγίες επί της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ

- Διευκρινιστικές Οδηγίες για τους Υποψηφίους/ες της Σχολής Ικάρων επί της Προκύρηξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

- Διόρθωση επί της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-στριων Εισαγωγής Εξετάσεων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2014-15 (ΕΔΥΕΘΑ17/2014)