Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Απάντηση σε μερικές απορίες που μπορεί να έχει υποψήφιος μετά την κατάθεση της Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για Απάντηση σε μερικές απορίες που μπορεί να έχει υποψήφιος μετά την κατάθεση της Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016Μπορώ να τροποποιήσω την Αίτηση - Δήλωση μετά την κατάθεση στο σχολείο; 

Δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση - Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Τελικά έκανα καλά που δήλωσα και 5ο μάθημα να εξεταστώ;

Με το 5ο μάθημα διευρύνονται οι επιλογές του υποψήφιου καθώς θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία.

Τι θα γίνει αν δεν εξεταστώ σε κάποιο μάθημα που δήλωσα στην Αίτηση - Δήλωση;

Αν υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). 

Τι θα γίνει αν δεν εξεταστώ στο 5ο μάθημα που δήλωσα ή πάρω χαμηλό βαθμό; Επηρεάζει τα συνολικά μόρια;

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου. Επομένως δεν επηρεάζει τα μόρια που θα συγκεντρώσω στο άλλο Επιστημονικό Πεδίο.

Σημειώνεται ότι για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β΄/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

Μπορώ να είμαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού αν δεν τις δήλωσα στην Αίτηση - Δήλωση;

Υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση - Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων. 

Μπορώ να είμαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ αν δεν το δήλωσα στην Αίτηση - Δήλωση;

Υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση - Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτά, αρκεί να υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιολογητικά στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. 

Μπορώ να εξεταστώ σε ειδικό μάθημα αν δεν το δήλωσα στην Αίτηση - Δήλωση;

Υποψήφιος που με την Αίτηση - Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό. 

Δήλωσα ότι θα εξεταστώ σε ειδικό μάθημα για συγκεκριμένες σχολές/τμήματα. Απαιτείται κάτι άλλο;

Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή απαιτείται για σχολές/τμήματα με ειδικά μαθήματα, η επιτυχής εξέταση σε αυτά (βαθμολογική βάση το 10 με άριστα το 20).

Τι θα γίνει εάν δεν εξεταστώ σε ειδικό μάθημα που δήλωσα στην Αίτηση - Δήλωση;

Υποψήφιος που με την Αίτηση - Δήλωση δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου