Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Δείτε το ΦΕΚ με τη διάταξη του υπουργείου Παιδείας για την προαγωγή των μαθητών Λυκείου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 149/2014 ο νόμος 4275/2014 ''Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις'', στο άρθρο 11 του οποίου περιλαμβάνεται η διάταξη του υπουργείου Παιδείας για την προαγωγή των μαθητών Λυκείου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου