Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Δείτε σε ΦΕΚ ακόμα δώδεκα Προεδρικά Διατάγματα για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Πέντε νέα ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν με Προεδρικά Διατάγματα για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ A 123/2013 που αφορά:

1. Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
2. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας − Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων− Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ A 124/2013 που αφορά:

1. Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
2. Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3. Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ Α 129/2013 που αφορά:

1. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
2. Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση − συγκρότηση σχολών. 

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ Α 130/2013 που αφορά:

1. Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.
2. Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ Α 131/2013 που αφορά:

1. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου − Μετονομασία Σχολής− Μετονομασία Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
2. Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση − συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
3. Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε επίσης: Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ 12 Π. Δ. για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου