Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Μαθηματικά (Άλγεβρα) - Αστοχία στη διατύπωση του Θέματος Γ διαπιστώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Τι προτείνει
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), τα θέματα στο μάθημα Μαθηματικά (Άλγεβρα) που διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και παρουσιάζουν ανάλογη δυσκολία με τα αντίστοιχα περσινά.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Στο Θέμα Γ διαπιστώνουμε αστοχία στη διατύπωση. Ειδικότερα υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ των τιμών των δεδομένων και των ζητουμένων. Επισημαίνουμε ότι οι δυνατές τιμές του άγνωστου κ μπορούν να προκύψουν ανεξάρτητα, τόσο από την τυπική απόκλιση, όσο και από τη μέση τιμή που υπολογίζεται με τη βοήθεια του συντελεστή μεταβολής, και δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

Προτείνεται να ληφθεί ως σωστή οποιαδήποτε από τις δύο προσεγγίσεις, για να μην αδικηθούν οι υποψήφιοι.

Σημειώνεται ότι στην ανάρτηση του panelladikes24 για τα συγκεκριμένα θέματα είχε επισημανθεί η συγκεκριμένη αστοχία.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου