Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

Ειδικότητες ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος κατάρτισης 2024-2025

Δημοσιεύτηκε η απόφαση λειτουργίας επτά (7) ειδικοτήτων στις έξι (6) Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το έτος κατάρτισης 2024-2025.

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΣΑΕΚ - Ενημέρωση.

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, των οποίων η οργάνωση και λειτουργία έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (Υ.Α. 6287/08.09.2021), έχουν σκοπό την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), καθώς και στους κάτοχους ισότιμων τίτλων, προάγοντας τις επαγγελματικές γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες όσων θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Για την εγγραφή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

- αίτηση στη ΣΑΕΚ του ενδιαφέροντός τους ή

Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι έξι δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος του ν. 4763/2020 και λειτουργούν σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β΄4807/18.10.21).

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθληισμού και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και εξοπλισμό.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα (4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης).

Στους αποφοίτους των ΣΑΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η βεβαίωση δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (www. eopper.gr), για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Οι καταρτιζόμενοι των ΣΑΕΚ δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Σε προκαθορισμένο αριθμό καταρτιζόμενων παρέχεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, δωρεάν σίτιση και στέγαση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών στις ΣΑΕΚ.

Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μοριοδοτούνται στα Προγράμματα Νέων Αγροτών και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΣΑΕΚ καθώς και στη σελίδα ΣΑΕΚ - Ενημέρωση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου