Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR - Συμφωνητικό Συνεργασίας για την έναρξη της λειτουργίας του - Συμμετέχει και το ΑΠΘ - Ποιοι οι στόχοι του

Αποτέλεσμα εικόνας για Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR απθΤα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της συμμαχίας EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions Alliance), την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στο Στρασβούργο, υπέγραψαν το Συμφωνητικό Συνεργασίας για την έναρξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Στη συμμαχία EPICUR συμμετέχουν 8 κορυφαία ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Η Διοικούσα Επιτροπή της συμμαχίας αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Πανεπιστημίου.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ισχυρής διαπολιτισμικής συνείδησης μεταξύ των μελών της συμμαχίας. Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα υποστηρίζεται με φυσική, εικονική και μικτή παρουσία, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη μετακίνηση φοιτητών/φοιτητριών και διδακτικού προσωπικού μέσω καινοτόμων μοντέλων διδασκαλίας και εκπαίδευσης στις συνδεδεμένες πανεπιστημιουπόλεις.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής χαιρέτισαν την έναρξη του έργου και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την επίτευξη των στόχων του EPICUR που είναι οι ακόλουθοι:

- Η προετοιμασία προς την κατεύθυνση της οργάνωσης ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου προπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο «Liberal Arts and Sciences» με συμμετοχή των 8 Πανεπιστημίων - εταίρων.

- Η ενίσχυση της διασύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα των ευρωπαϊκών γλωσσών. Ειδικότερα, προβλέπεται να προωθηθεί η ιδέα ενός πολυγλωσσικού Πανεπιστημίου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, θα ενισχυθεί η διδασκαλία διαφορετικών ευρωπαϊκών γλωσσών.

- Η δημιουργία ενός εικονικού διαπανεπιστημιακού περιβάλλοντος μεταξύ των 8 Πανεπιστημίων - εταίρων, που διευρύνει τις δυνατότητες εικονικής κινητικότητας κυρίως των φοιτητών /φοιτητριών και υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων μαθημάτων με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ή/και φυσική παρουσία. Για τον σκοπό αυτό θα γίνει πιλοτική εφαρμογή μιας πλατφόρμας μάθησης βασισμένης σε σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης.

- Η ενίσχυση της συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους, ιδιωτικές εταιρίες και πανεπιστημιακά δίκτυα των 8 συμμετεχόντων πανεπιστημίων στις περιφέρειές τους και μεταξύ αυτών. Με τον τρόπο αυτό το EPICUR αναμένεται να αναπτύξει ερευνητικές πρακτικές για μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες μέσω της συνεργασίας με φορείς από τις διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.

- Η δημιουργία δράσεων ενημέρωσης για τη διεύρυνση της συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας στο EPICUR.

Η σύμπραξη EPICUR εκπροσωπεί συνολικά 307.000 φοιτητές/φοιτήτριες και 40.000 μέλη προσωπικού που εργάζεται στα Πανεπιστήμια - μέλη της συμμαχίας.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου