Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

ΝΕΟ - Σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Θα βρίσκονται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2018


Στο άρθρο 2 του συγκεκριμένου σ/ν καθορίζονται οι Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Δείτε όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 σχετικά με τις Σχολές και Τμήματα και τα τμήματα του ΠΔΑ

Άρθρο 2 - Σχολές και Τμήματα


1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα
αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, 
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα
αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 
ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
γγ) Διοίκησης Τουρισμού,
δδ) Κοινωνικής Εργασίας,
εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα
αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, 
ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 
γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα
αα) Βιοϊατρικών Επιστημών, 
ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, 
γγ) Εργοθεραπείας,
δδ) Μαιευτικής, 
εε) Νοσηλευτικής,
στστ) Φυσικοθεραπείας. 

ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα
αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 

Σημειώνεται ότι υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές σε σχέση με όσα καθορίζονταν στο σ/ν που είχε αναρτηθεί στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Δείτε εδώ τη σχετική ανάρτηση του panelladikes24.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου