Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Αποτέλεσμα εικόνας για επασ οαεδΣτο άρθρο 37 του Ν. 4327/2015 ''Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις'' που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 50/14.05.2015 αναφέρονται τα εξής:

''Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ. 3 του ν. 4186/2013 και το άρθρο 51 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114), για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και η λειτουργία τους παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2017.

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται''.



Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου