Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Συνωστισμός υποψηφίων για τις σχολές Φυσικοθεραπείας

Mε αξιώσεις βγαίνουν στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικοθεραπείας, καθώς η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα.

Οι αμοιβές για τις εξειδικευμένες γνώσεις του κλάδου αυτού είναι ικανοποιητικές και γι' αυτό τον λόγο κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων συνωστίζεται πραγματικά γύρω από τα τέσσερα τμήματα φυσικοθεραπείας που λειτουργούν στα Τεχνολογικά Ιδρύματα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαμία και Αίγιο).

Από τα στατιστικά στοιχεία για τις πρώτες προτιμήσεις που δίνει κάθε χρόνο το υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων συνωστίζεται γύρω από τα τμήματα αυτά, που μερικές φορές μπορεί να ξεπεράσει και τα 15.000 άτομα.

Απόφοιτοι
Οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, ύστερα από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ΠΔ 29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Ο ανταγωνισμός για την εισαγωγή στις σχολές αυτές είναι μεγάλος και οι βάσεις κυμαίνονται μεταξύ 15.000 και 16.000. Πέρυσι στο ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης η βάση έφτασε στα 15.513 μόρια, στην Αθήνα στα 15.860 μόρια, στη Λαμία 14.644 μόρια και στο Αίγιο 14.435 μόρια.

Τα τμήματα φυσιοθεραπείας δεν παρέχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά οι απόφοιτοι τμημάτων έχουν πρόσβαση και μπορούν να γίνουν δεκτοί σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνουν τα πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ανήκουν στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση ειδικών που θα συνδυάζουν τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της φυσικοθεραπείας. Εχουν σκοπό να μελετούν, να αξιολογούν τις δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να υιοθετούν τρόπους αντιμετώπισης, καθώς και τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα για την πρόληψη, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος. Τα τμήματα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1983. Πολύ αργότερα προστέθηκαν τα τμήματα της Λαμίας (1995) και του Αιγίου (2003).

Απασχόληση
Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικοθεραπείας αποκτούν απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές, καθώς επίσης και οικονομοτεχνικές γνώσεις, για να εργαστούν ως φυσιοθεραπευτές, σύμφωνα με το ΠΔ 90/1995. Ο πτυχιούχος φυσιοθεραπευτής επιλέγει και εκτελεί τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις ύστερα από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες σχετικές οδηγίες του με σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον πόνο.

Οι φυσιοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης: 
Ως στελέχη του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία και θεραπευτήρια, ερευνητικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, σε αθλητικές ομοσπονδίες και συλλόγους, σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, σε ιαματικές πηγές-υδροθεραπείας και σε κέντρα κοινοτικής προληπτικής.
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ασκώντας το επάγγελμα σε ιδιωτικό εργαστήριο φυσικοθεραπείας ή με κατ' οίκον επισκέψεις ασθενών.

Η πρώτη σχολή λειτούργησε το 1958
Η πρώτη «σχολή» φυσικοθεραπείας λειτούργησε στην Αθήνα το 1958, με έδρα το νοσοκομείο «Βασιλεύς Παύλος» η οποία ήταν κάτω από την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. Το 1974 καταργήθηκε η Σχολή «Βασιλεύς Παύλος» και δημιουργήθηκε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Αθήνας υπό την εποπτεία πλέον του υπουργείου Παιδείας ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Eκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) Αθηνών, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ). Το 1983 καταργούνται τα ΚΑΤΕΕ και ιδρύονται τα ΤEI. Η σχολή του υπουργείου Υγείας καταργείται και το νεοϊδρυθέν Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας εντάσσεται στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση με αύξηση ενός εξαμήνου της διάρκειας σπουδών, από έξι εξάμηνα σε επτά εξάμηνα. Το 1989 καθιερώνεται η αυτόματη ισοτιμία των πτυχίων ΚΑΤΕΕ της σχολής του υπουργείου Υγείας με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ. Το 2001 ψηφίζεται ο ν. 2916/2001 για τη διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και ταυτόχρονα διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών του σε τετραετές, επτά εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Τι προσφέρουν - Το προφίλ τεσσάρων τμημάτων

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας
Aποστολή του τμήματος είναι: Η παροχή κατάλληλης και επαρκούς θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές για τον ορθό τρόπο επιλογής και εφαρμογής επιστημονικών μέσων και μεθόδων. Η δημιουργία υπεύθυνων στελεχών, ικανών να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις τους στον τομέα της Υγείας. Η συνεργασία με νοσοκομειακά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού για ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών.

Η περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη, μέσω διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει την εκπαίδευση βασικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, την αξιολόγηση παρεκκλίσεων από το φυσιολογικό, την επιλογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών και τη σωστή εφαρμογή αυτών. Οι κακώσεις και γενικότερα οι παθολογικές καταστάσεις στις οποίες παρεμβαίνει κυρίως η φυσικοθεραπεία είναι οι: ορθοπεδικές, ρευματολογικές, αθλητικές, νευρολογικές, καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη ικανά να αξιολογούν, να επιλέγουν και να αντιμετωπίζουν παθολογικές καταστάσεις παρεμβαίνοντας προληπτικά ή εφαρμόζοντας κατάλληλες-ανάλογες θεραπευτικές μεθόδους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η πρόληψη, η αποκατάσταση, η διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που καθ' οιονδήποτε τρόπο ασχολούνται για την περιφρούρηση της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που: (α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, (β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και (γ) έχει περατώσει επιτυχώς την εξάμηνη πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας αποτελείται από 10 μόνιμους καθηγητές, 45 έκτακτους ωρομίσθιους καθηγητές και 4 άτομα ειδικό τεχνικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος της Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειμένου να διδάξει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας κ.τ.λ., σε αυτό συμπεριλαμβάνονται επίσης η μελέτη ορθοπεδικών και νευρολογικών καταστάσεων, θεραπευτικές ασκήσεις, μετρήσεις και αξιολόγηση αναπηριών και κλινική άσκηση. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε ιδρύματα της περιοχής (νοσοκομείο, ΚΑΠΗ, γηροκομείο, ειδικά σχολεία).

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αίγιου
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειμένου να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις βασικές αρχές Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας κ.τ.λ. Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στην αποκατάσταση ασθενών με: καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, νευρολογικά, παθολογικά, μετεγχειρητικά, ρευματολογικά, ορθοπεδικά, αθλητικές κακώσεις, προβλήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση δυσλειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται ως η θεραπευτική μέθοδος που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσλειτουργίες, και στην επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων-μέσων για την πρόληψη και αποκατάσταση των παραπάνω δυσλειτουργιών. Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως σκοπούς:
1 Τη διδασκαλία των αρχών λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος
2 Την αξιολόγηση-ανάλυση της παρέκκλισης από το φυσιολογικό
3 Τη διδασκαλία του τρόπου επιλογής των φυσικοθεραπευτικών μέσων-μεθόδων και
4 Τη σωστή εφαρμογή των φυσικοθεραπευτικών μέσων-μεθόδων.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων, η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με την πρακτική και κλινική άσκηση για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών στην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στις ανάγκες του επαγγέλματος. Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται και μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα για την πρόληψη και την αποκατάστασή τους.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων: Karolinska της Σουηδίας, Hogeschool Van Amsterdam της Ολλανδίας, Gent του Βελγίου. Σκοπεύει δε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο αυτήν τη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εκπαιδευτικοί και πολλοί φοιτητές του τμήματος έχουν πραγματοποιήσει σχετικές μετακινήσεις.

Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας τον Οκτώβριο του 1999 συμμετείχε στο Εντατικό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο (Intensive Course) μεταξύ εννέα πανεπιστημίων της Ευρώπης διάρκειας μίας εβδομάδας με θέμα «Ανθρώπινη στάση - κίνηση», το οποίο διεξήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου του Naestved της Δανίας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών. Γκιλφόρδου 12, Αθήνα. Τηλ.: 210-8213905. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.psf.org.gr Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας. Φλέμιγκ 20, Μαρούσι, Αθήνα, ΤΚ 15123. Τηλ.: 2106891560.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου