Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Αποτελέσματα Επιλογής Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ 2014

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ, για το εαρινό εξάμηνο 2014Α.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2014, στα αντίστοιχα ΙΕΚ για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής. Κατά την προσέλευσή τους οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους. Συμπληρωματικά, κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν και εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου