Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Θέματα και Προτεινόμενες απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 02/06/12


Δείτε τα θέματα και προτεινόμενες απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας που οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν σήμερα.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'Α ΙΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ