Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Δελτίο Τύπου της ΠΕΒ για τα θέματα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2012 στο μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ημερησίων Λυκείων χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και διαβαθμισμένη δυσκολία. Οι απαντήσεις απαιτούσαν κρίση και σε βάθος κατανόηση της σχετικής θεωρίας, ενώ στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. 
Τα ζητούμενα ήταν πολλά και η έκταση των απαντήσεων ενδεχομένως να πίεσε χρονικά τους υποψηφίους. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι οι τυχόν συνοπτικότερες αιτιολογήσεις που συνεπικουρούνται επαρκώς από τα σχήματα, πρέπει να αξιολογηθούν θετικά. 
Οι συνάδελφοι βαθμολογητές καλούνται –όπως πάντα- να εκτιμήσουν τη γνώση και τη σωστή εφαρμογή νόμων ή φαινομένων αντί για τη λεπτομερή και σχολαστική περιγραφή τους. Αυτό εξάλλου αναδεικνύει και την ουσία των θεμάτων.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία για τη συνέχεια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΒ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ)