Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Αλλαγές στην εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αποτέλεσμα εικόνας για Αλλαγές στην εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΥ.Α. Αριθμ. Φ.151/51339/Α5/28-03-2018 - ΦΕΚ Β΄ 1322/18-4-2018

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/17712/Α5/3-2-17 Υπουργικής Απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ.Β’).


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Αποτελέσματα Εισιτηρίων Εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ

Αποτέλεσμα εικόνας για Αποτελέσματα Εισιτηρίων Εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνήλθε σήμερα 17 Οκτωβρίου 2017 και εξέδωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής: σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ. 151/116946/Β6/2-11-2-2011 (ΦΕΚ 2438/2011 τεύχος Β’).

Οι πίνακες βαθμολογίας βρίσκονται εδώ:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, του πανεπιστημιακού έτους 2017-2018, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να εκθέσει τα έργα των επιτυχόντων, στο χώρο διενέργειας των εξετάσεων, κτίριο Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, οδός Ικονίου 1 Σταυρούπολη, σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438 τ. Β΄/2-11-2011), από 18 έως και 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Σχολές Καλών Τεχνών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Αποτελέσματα των εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018


Οι ηλεκτρονικές προεγγραφές των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από 05/10/2017 έως και 13/10/2017 στην ηλεκτρονική εφαρμογή http://register.uowm.gr.

Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο).

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Γραμματεία ορίζεται από 16 έως και 20 Οκτωβρίου 2017.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

- Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής
- Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Tέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Σχολές Καλών Τεχνών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Αποτελέσματα εισιτηρίων εξετάσεων 2017-2018 στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Πληροφορίες για τις εγγραφές των επιτυχόντων

Αποτέλεσμα εικόνας για Αποτελέσματα εισιτηρίων εξετάσεων 2017-2018 στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Πληροφορίες για τις εγγραφές των επιτυχόντωνΑποτελέσματα εισιτηρίων εξετάσεων 2017-2018 στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για την ονομαστική κατάσταση των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις (ακαδ. έτος 2017-2018) του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστήμων της Τέχνης παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.


Εγγραφές των επιτυχόντων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών

Η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται από 4/10/2017 μέχρι 17/10/2017.

Το αναλυτικό κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων με τις εισιτήριες εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:


Έκθεση έργων των επιτυχόντων των εισιτηρίων εξετάσεων 2017-18 στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Η έκθεση έργων των επιτυχόντων των εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 3/10/2017 έως Παρασκευή 5/10/2017, στο χώρο το Εργαστηρίου Ζωγραφικής (ισόγειο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής). Ώρες επισκέψεων 11-2 μ.μ. 

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Σχολές Καλών Τεχνών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Ειδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας

Αποτέλεσμα εικόνας για Ειδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΦλώριναςΔικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος από 9 μέχρι και 13 Οκτωβρίου και είναι:

α) Αίτηση συμμετοχής,
β) αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου,
δ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
ε) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση,
στ) φάκελο 10−15 έργων της επιλογής του υποψηφίου διαστάσεων 50×70 cm.

Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής και ο υπάλληλος που θα τα καταθέσει να έχει εξουσιοδότηση να παραλάβει το δελτίο υποψηφίου για να το στείλει στον/στην υποψήφιο/α. Τα έξοδα και των δύο αποστολών βαρύνουν τον/την υποψήφιο/α.

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους/στις υποψήφιες από το Τμήμα.

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραµµα Σπουδών Τμήματος Εικαστικών Τεχνών ΑΣΚΤ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018


Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Σχολές Καλών Τεχνών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Λεπτομερές πρόγραμμα των εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Αποτέλεσμα εικόνας για Λεπτομερές πρόγραμμα των εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2006 (ΦΕΚ 181/31/8/2006 τ. Α’) και της Υ.Α. Φ.151/89700/Β6/2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ. Β’), κατάρτισε το λεπτομερές πρόγραμμα των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ως κάτωθι: Οι υποψήφιοι θα εκτελέσουν έργα εικαστικά σε σχέδιο και έργα εικαστικά σε χρώμα.

α) ΣΧΕΔΙΑ

Ο υποψήφιος εκτελεί έργα με μολύβι, με κάρβουνο ή μελάνι, χρώματος μαύρου, σε χαρτί λευκό (INGRES 100 gr), διαστάσεων 50X65 εκ., που χορηγείται από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η πινακίδα στην οποία τοποθετείται το χαρτί σχεδίου, διαστάσεων 50X70 εκ., χορηγείται επίσης από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα λοιπά απαιτούμενα για τη δοκιμασία του σχεδίου υλικά προσκομίζονται από τον υποψήφιο.

β) ΧΡΩΜΑ

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ τα οποία προσκομίζονται από τον υποψήφιο μαζί με τα υπόλοιπα σύνεργα και πινέλα, (απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση λαδιού και τα μηχανικά σπρέι).

Η εκτέλεση γίνεται σε χαρτόνι γκρι 500 γρ. διαστάσεων 50X70 εκ., που χορηγείται από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Αρχίζουν οι εισιτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες

Δείτε επίσης: Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Σχολές Καλών Τεχνών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση ομάδων συμμετεχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 2017-2018

Εκ μέρους της επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων ανακοινώνονται οι ομάδες των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ομάδα που ανήκουν και πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο της οδού Ικονίου 1, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης στις 7:30 κάθε ημέρα εξέτασης.

Α΄ ΟΜΑΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 11-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Β΄ ΟΜΑΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 18-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Γ΄ ΟΜΑΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 25-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δ΄ ΟΜΑΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Σχολές Καλών Τεχνών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.