Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ για υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για σοβαρες παθησεις σχολες καλων τεχνωνΑνακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β'/14-2-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση οι Επταμελής Επιτροπές διαπίστωσης της πάθησης έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε  νοσοκομεία. 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε τα νοσοκομεία που έχουν συσταθεί οι συγκεκριμένες επιτροπές.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα μας τον Δεκέμβριο 2015, με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις να φροντίσουν έγκαιρα για την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης από της επιτροπές που λειτουργούν στα παραπάνω Νοσοκομεία.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Όριο ηλικίας για την εισαγωγή στις σχολές Καλών Τεχνών με την κατηγορία των ταλέντων

Με υπουργική απόφαση τροποποιείται η με αριθ. Φ.151/2995/Β6/13-1-2010 Υπουργική Απόφαση «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΦΕΚ 55-Β΄/25.1.2010), ως ακολούθως:

Η περίπτωση β του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων ως κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής». 

Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ.


Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Εγγραφές επιτυχόντων στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

Οι επιτυχόντες σπουδαστές στο Α΄ έτος σπουδών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή από την 5η Νοεμβρίου 2014 έως την 15η Νοεμβρίου 2014 από τις 11 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, στο κτήριο της οδού Ικονίου 1 Σταυρούπολη (στο κτήριο που πραγματοποιήθηκαν οι εισιτήριες εξετάσεις).

Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για εγγραφή (έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
2. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης, το απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
4. Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Επίσης επιδεικνύει στον υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ατομικά του στοιχεία.
5. Στατιστικό δελτίο το (έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος) που συμπληρώνει ο εγγραφόμενος φοιτητής.
Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ - Εξετάσεις για πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις

Από τηv Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 μέχρι και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 η υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στις ειδικές εξετάσεις της κατηγορίας ειδικών διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013.

Πατήστε εδώ για τις λεπτομέρειες.


Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εισαγωγικών Εξετάσεων 2014-2015

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α' εξάμηνο σπουδών, του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνήλθε σήμερα 29 Οκτωβρίου 2014 και εξέδωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ. 151/116946/Β6/2-11-2-2011 (ΦΕΚ 2438/2011 τεύχος Β').