Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Ένας στους δύο σπουδαστές εγκαταλείπει τις ΑΕΝ - Προβληματισμός και προτάσεις φορέων για το έλλειμμα των Ελλήνων αξιωματικών - Πίνακες με αναλυτικά στοιχεία

Αποτέλεσμα εικόνας για Ένας στους δύο σπουδαστές εγκαταλείπει τις ΑΕΝ - Προβληματισμός και προτάσεις φορέων για το έλλειμμα των Ελλήνων αξιωματικώνΑποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την πραγματική δυναμικότητα των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και τον αριθμό των αποφοιτησάντων από αυτές που φέρνει στη δημοσιότητα η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από το ίδιο το υπουργείο Ναυτιλίας, κατά τη διάρκεια πέντε διδακτικών ετών (από το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 μέχρι και το 2014-2015) εισήλθαν στις ΑΕΝ συνολικά 7.309 σπουδαστές και αποφοίτησαν μόλις 3.750 σπουδαστές (ποσοστό 51,3%)

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 εισήλθαν σε όλες τις ΑΕΝ συνολικά 1.134 σπουδαστές. Τέσσερα χρόνια αργότερα, από τη «σειρά» αυτή αποφοίτησαν 664 σπουδαστές, δηλαδή ποσοστό 58,55%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και τις επόμενες χρονιές, καθώς στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 εισήλθαν στις σχολές 1.544 σπουδαστές και αποφοίτησαν από το έτος αυτό μετά από τέσσερα χρόνια 878 σπουδαστές (ποσοστό 56,86%) 

Επίσης, το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 εισήλθαν στις σχολές 1.693 σπουδαστές και αποφοίτησαν 652 σπουδαστές (ποσοστό 38,51%) 

Το φαινόμενο αυτό προβλημάτιζε πάντοτε τη ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς δημιουργεί ένα έλλειμμα Ελλήνων αξιωματικών. Όπως σημειώνουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες, ο μικρός αριθμός αποφοίτων από τις ΑΕΝ είναι και ο λόγος που δεν βρίσκουν εύκολα αξιωματικούς από την Ελλάδα για τα πλοία τους και γι’ αυτό πολλοί αποφεύγουν την ελληνική σημαία.

Κριτική για την εισαγωγή

Επίσης οι πλοιοκτήτες ασκούν κριτική στο ισχύον σύστημα εισαγωγής στις ΑΕΝ και γενικότερα πρόσβασης στο ναυτικό επάγγελμα, καθώς, όπως σημειώνουν, έτσι όπως λειτουργεί δεν ενθαρρύνει να βρουν διέξοδο στη θάλασσα τα παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη για εργασία σε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα ή αγάπη για τη ναυτιλία, αφού αποκλειστικό κριτήριο εισαγωγής παραμένουν οι βαθμοί σε κάποια μαθήματα. Ο ελληνικός εφοπλισμός κάνει επίσης λόγο για ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, που εκτινάσσει σε μη ανταγωνιστικά επίπεδα τους μισθούς των ικανών Ελλήνων αξιωματικών. Βέβαια, ο αντίλογος από την πλευρά των αξιωματικών εμπορικού ναυτικού αναφέρει ότι η ποιότητα του Έλληνα ναυτικού είναι εγγύηση για τη χρηστή, ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων εφοπλιστών, δηλαδή των πλοίων που είναι μεγάλης αξίας.

Χρειάζονται 2.000 ετησίως

Σε κάθε περίπτωση, το Ναυτικό Επιμελητήριο είχε υπολογίσει παλαιότερα, αλλά το ίδιο ισχύει και τώρα, ότι για να έχουμε έναν πλοίαρχο και έναν πρώτο μηχανικό στο 90% του εμπορικού μας στόλου και να υπάρχει ένας αρχιπλοίαρχος και ένας αρχιμηχανικός στα γραφεία για κάθε τέσσερα πλοία θα πρέπει να εισάγονται στις σχολές για να υπηρετήσουν τη ναυτιλία μας περίπου 2.000 υποψήφιοι ετησίως.

Το SkillSea project της Ευρώπης

Ωστόσο, το έλλειμα αξιωματικών δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Όπως σημειώνει στην ετήσια έκθεσή της, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών παρακολουθεί «με ανησυχία την αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αξιωματικών διεθνώς, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα προσεχή έτη. Για να μπορέσει η ναυτιλία να διατηρήσει την αναγκαία γνώση και τεχνογνωσία, είναι ζωτικής σημασίας η εξασφάλιση επαρκούς αριθμού καλά καταρτισμένων ναυτικών για τα πλοία στο μέλλον.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕΕ συμμετέχει ως μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) στον εν εξελίξει διάλογο με τον κοινωνικό της εταίρο, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), με σκοπό την προσέλκυση των νεότερων γενεών στο ναυτικό επάγγελμα. Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος SkillSea.

Το εν λόγω project είναι ένα τετραετές πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο υλοποιείται από ομάδα αποτελούμενη από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους στον τομέα της ναυτιλίας (ECSA και ETF), σχολές εμπορικού ναυτικού και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς. Το SkillSea project έχει στόχο, μεταξύ άλλων, την προσαρμογή της ναυτικής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της ναυτιλίας, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων, των αρμόδιων αρχών και της βιομηχανίας, και την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε τεχνογνωσία. Η ΕΕΕ υποστηρίζει το πρόγραμμα SkillSea και συμμετέχει στο Advisory Board του project.

Η ΕΕΕ χαιρετίζει τη MLC 2006

Επιπλέον η ΕΕΕ «χαιρετίζει την εκτεταμένη κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour Convention - MLC 2006), με τον αριθμό των κυρώσεων να ανέρχεται σε 93 μέχρι τον Ιούνιο του 2019, καθώς και την εκστρατεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (LO) με στόχο την επίτευξη του συμβολικού αριθμού 100 κυρώσεων εντός του 2019, που συμπίπτει με την 100ή επέτειο του ILO. Η MLC 2006 εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για όλους τους ναυτικούς, καθώς και ίσους όρους ανταγωνισμού για τον ναυτιλιακό κλάδο. Αποτελεί ένα μοναδικό νομοθέτημα διεθνούς εφαρμογής, δεδομένου ότι υιοθετήθηκε με συμφωνία των κυβερνήσεων, των εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων και αντικατοπτρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο του ναυτικού επαγγέλματος όσο και της διεθνούς ναυτιλίας».

Θ. Βενιάμης: Αναζωπύρωση

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΕΕΕ Θεόδωρος Βενιάμης δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι «προτεραιότητα της ΕΕΕ παραμένει και η αναζωπύρωση της ναυτοσύνης του λαού μας, προκειμένου να μη χάσουμε ως έθνος τη ναυτική μας ικανότητα και τεχνογνωσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η αναβάθμιση της εικόνας του ναυτικού επαγγέλματος στην κοινωνία, η βελτίωση του συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και η προσέλκυση ικανών και κατάλληλα εκπαιδευμένων νέων στελεχών στα πλοία και στις εταιρείες.

Για την επίτευξη των στόχων η ΕΕΕ έχει ένα ολιστικό πρόγραμμα δράσης, βασισμένο σε ρεαλιστικές προτάσεις, το οποίο είναι στη διάθεση της πολιτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται και η ελληνική ναυτεργασία και οι εκπρόσωποί της να λάβουν υπόψη τους τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα της διεθνούς ναυτιλίας και των αρχών της ανταγωνιστικότητας που ισχύουν και για τη ναυτεργασία διεθνώς, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να δοθεί στους νέους της πατρίδας μας η επαγγελματική διέξοδος του ναυτικού επαγγέλματος».

Γιατί αφήνουν τις σχολές

Στο ερώτημα γιατί οι σπουδαστές εγκαταλείπουν στην πορεία των σπουδών τους τις ΑΕΝ, οι απαντήσεις που έχουν προκύψει από σχετικές έρευνες, μία εκ των οποίων ήταν του Ιδρύματος Ευγενίδου, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι:

- Κάποιοι σπουδαστές διαπιστώνουν ότι δεν τους ταιριάζει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

- Επίσης, ένας αριθμός διαρροών αποδίδεται στο γεγονός ότι ορισμένοι σπουδαστές εγγράφονται στις σχολές μόνο για λόγους αναβολής.

- Ένα μέρος της παρατηρούμενης διαρροής οφείλεται στις γυναίκες-σπουδάστριες που αποχωρούν, καθώς θεωρούν ότι τελικά οι δυσκολίες είναι πολύ περισσότερες απ’ ό,τι ίσως αρχικά υπολόγιζαν.

- Επιπλέον ένα ποσοστό διαρροής μπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες που βιώνουν οι σπουδαστές τόσο στις σχολές όσο και στη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς οι ιδιομορφίες του ναυτικού επαγγέλματος είναι δεδομένες.

Από την έντυπη έκδοση της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ - Του Λάμπρου Καραγεώργου

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις ΑΕΝ.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


10 σχόλια:

 1. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση, αλλά θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν κάποιος δημοσιογράφος έκανε ρεπορτάζ για να διαπιστωθεί η αιτία που προκαλεί αυτό το θλιβερό φαινόμενο.
  Έχω εκφράσει από παλιά την άποψη ότι η αποχώρηση των σπουδαστών, δεν οφείλεται στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Άλλωστε οι φουρτούνες από καταβολής κόσμου είχαν την ίδια ένταση και δεν αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Επίσης τα σημερινά πλοία έχουν βελτιωμένη τεχνολογία και παρέχουν υψηλή ασφάλεια. Τα ναυτικά ατυχήματα στην εποχή μας είναι ελάχιστα σε σχέση με το παρελθόν και όταν γίνονται, τις περισσότερες φορές οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.
  Τότε λοιπόν τι απομένει; Αυτό που δυστυχώς δεν θέλουν να παραδεχθούν οι περισσότεροι διότι την αιτία της αποτυχίας μας θέλουμε να την αποδίδουμε σε άλλες αιτίες, αποφεύγοντας να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν.
  Τα παλιά χρόνια οι σπουδές στις ΑΕΝ ήταν εύκολες διότι και τα πλοία ήταν πιο απλά στο χειρισμό τους. Σήμερα αν μπει κάποιος στη γέφυρα του πλοίου θα νομίσει ότι βρίσκεται σε διαστημόπλοιο με τα τόσα πολύπλοκα όργανα που υπάρχουν. Ο χώρος της μηχανής είναι ολόκληρο εργοστάσιο με τόσους πίνακες ελέγχου.
  Επομένως αν θέλει κάποιος να γίνει ναυτικός θα πρέπει να στρωθεί στο διάβασμα διότι η τεχνολογία τρέχει καλπάζοντας. Το δύσκολο δεν είναι μόνο να μπεις, αλλά και να βγεις στην ώρα σου.
  Αυτά προφανώς δεν τα λέω για να σας απογοητεύσω, αλλά για να το πάρετε απόφαση ότι πρέπει να διαβάσετε και να μην αφήνετε τον χρόνο να περνά ανεκμετάλευτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ως σπουδαστής και εγώ θα τολμήσω να πω πως προφανώς και εγκαταλείπουν οι σπουδαστές τις ΑΕΝ, και θα συνεχίσουν να τις εγκαταλείπουν εφόσον στα περισσότερα βαπόρια επικρατούν άθλιες συνθήκες με τους "υψηλόβαθμους" να διαδραματίζουν τον ρόλο του μπαμπούλα στους δόκιμους ασκώντας τους τεράστια ψυχολογική βία σε ένα ξενικό περιβάλλον για εκείνους. Θά πρέπει κάποια στιγμή οι "υψηλόβαθμοι" να πάψουν να υιοθετούν την συγκεκριμένη συμπεριφορά και να καταλάβουν πως τα νέα παιδιά βρίσκονται στα βαπόρια για να έχουν ένα αξιόλογο μέλλον και όχι για να τα εγκαταλείπουν με ψυχολογικές διαταραχές ύστερα από αυτά που έχουν υποστεί στο καράβι.
  Εύχομαι αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς να σταματήσει να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και οι δόκιμοι να συμφιλιώνονται από την πρώτη τους κιόλας στιγμή στο βαπόρι με το υπόλοιπο πλήρωμα ώστε να μπορέσουν να αποκομίσουν όσο το δυνατό περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες!
  Βέβαια,δεν αποκλείω σε καμία περίπτωση ότι και ένα τεράστιο ποσοστό σπουδαστών εγκαταλείπουν τις ΑΕΝ,λόγω του ότι δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την μοναξιά και την μονοτονία της ζωής στη θάλασσα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγχαρητήρια για το σχόλιο σου, πολύ ωραία και σοφά τα είπες.

   Διαγραφή
 3. Καλημερα σας.
  Ειμαι εντελως ασχετη με το επαγγελμα του ναυτικου, αλλα θα μιλησω απο τη μερια του γονεα ,εχοντας ενα παιδι που προσπαθει εδω και 3 χρονια να μπει στην ΑΕΝ και ακομα σεν τα εχει καταφερει. Μηπως στο ρεπορταζ θα επρεπε να υπαρχουν και στοιχεια για το ποιοι σπουδαστες ακριβως εκαταλειπουν. Ειναι αυτοι που μπηκαν με θαλασσια υπηρεσια και απολυτηριο, αρα εχουν υποψην τους τι ακριβως σημαινει να εισαι σε αυτο το επαγγελμα , η παιδια που συγκεντρωσαν μια " χαμηλη " σχετικα βαθμολογια στις πανελληνιες (σε σχεση παντα με αλλες σχολες) και μπαινουν απλα για να μπουν καπου?? Αυτο και μονο το γεγονος στερει απο τους υπολοιπους αποφασισμενους μια θεση σπουδων στο τομεα που αγαπουν και τους ταιριαζει!! Μπορει να κανω και λαθος, αλλα θα ηθελα να το ξερω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έχω πάντως ως μητέρα Παιδιού που φοιτει αυτήν την στιγμή στην αεν ενα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν παιδιά προερχόμενα απο ναυτικά και επαγγελματικά λύκεια είναι το μάθημα φυσικής και μαθηματικών γιατί η ύλη που διδάσκονται προέρχεται απο το γενικό λύκειο και όταν ενημερώνουν τους καθηγητές για το πρόβλημα αυτό η απάντηση τους είναι ότι δεν τους αφορά και ότι είναι πρόβλημα τους.Και υπάρχουν παιδιά που έχουν σε ολα τα ναυτικά μαθήματα μεγάλους βαθμούς αλλά για το λόγο το προαναφερόμενο δεν μπορούν να μπαρκαρουν και κάποια από αυτά κάνοντας μεγάλη οικονομία κατέφευγουν σε φροντιστήρια τα οποία η ώρα στοιχίζει 25€ η ώρα έρχεται η στιγμή να δώσεις και ο καθηγητής σε κόβει λέγοντάς οτι ήταν τυποποιημένο και δεν έχεις μαθηματική σκέψη.Και έτσι αφού δεν μπορείς να φύγεις για μπαργκο και σε υποχρεώνει η σχολή να κάνεις πάλι το εξάμηνο και μη έχοντας οικονομικούς πόρους σε αναγκάζουν ναα εγκαταλείπεις τα όνειρα σου πρίν καν αρχίσουν.Κρίμα και μεγάλο άδικο για πολλά παιδιά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγνώμη που ρωτώ αλλά επειδή δεν γνωρίζω,
  Αυτά που γράφετε για τις δυσκολίες σε φυσική και μαθηματικά ισχύουν και για τους πλοιάρχου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και οι πλοίαρχοι στα 3 πρώτα εξάμηνα διδάσκονται μαθηματικά και φυσική.
   Πράγματι αν ένας σπουδαστής δεν έχει κάποιο επίπεδο σ'αυτά τα μαθήματα, θα αντιμετωπίσει πρόσθετες δυσκολίες.
   Όμως το πρόβλημα είναι και στα υπόλοιπα μαθήματα διότι τα εκπαιδευτικά βιβλία είναι εντελώς ακατάλληλα για εκπαίδευση. Αυτοί που τα συνέγραψαν ήταν καπετάνιοι και όχι εκπαιδευτικοί. Έχουν γραφεί πριν πολλά χρόνια με πολύ κακή σύνταξη που δυσκολεύεται να βγάλει νόημα ένας σπουδαστής. Ίσως να είναι χρήσιμα σε έναν ναυτικό που έχει αρκετές γνώσεις, αλλά όχι σε έναν σπουδαστή που μπαίνει στη σχολή και ακόμα δεν ξέρει τι θα πει κατάρτι.
   Και κάτι άλλο ακόμη. Επειδή τα ναυτικά μαθήματα τα διδάσκουν συνταξιούχοι καπετάνιοι και όχι εκπαιδευτικοί με ναυτικές σπουδές, δημιουργείται και πρόβλημα διδασκαλίας. Διότι μπορεί αυτοί οι καπετάνιοι να ήταν οι καλύτεροι θαλασσόλυκοι του κόσμου, αλλά είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, που ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει μεταδοτικότητα και να γίνεται κατανοητός.
   Δυστυχώς οι καπετάνιοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν διαθέτουν εκπαιδευτική ικανότητα. Όσοι σπουδαστές των ΑΕΝ θα διαβάσουν αυτές τις γραμμές, θα καταλάβουν πολύ καλά αυτά που λέω διότι τα έχουν αντιμετωπίσει.

   Διαγραφή
 6. Ακρως ενδιαφερουσα ειδηση αλλα σε οσους ασχολουντε με τις αεν γνωστη εδω και χρονια.Θα πρεπει να καταλαβουν στο υπουργειο αλλα και στις σχολες οτι αλλα διδασκονται τα παιδεια και αλλα βρισκουν μεσα στα βαπορια.Ειναι πια καιρος να εκσυχρονιστουν τα μαθηματα να αγοραστουν παντου εξομιωτες γεφυρας και μηχανων και να εκπαιδευοντε τα παιδεια σε ενα συχρονο τροπο ναυτιλιας και μηχανων.Αμφιβαλω εαν ειδαν πχ εξαντα η καναν μια πορεια σε χαρτι εστω και δοκιμαστικα και εαν το κανανε οφειλετε στην ορεξη και την διαθεση των αξιωματικων,θεμα τυχης δηλαδη.Υπαρχει ομως και η αλλη πλευρα αυτη τησ ναυτοσυνησ που δυστηχωσ χανετε με τα χρονια απο την πατριδα μασ.Παιδεια τα οποια το μονο που σκεφτοντε ειναι να τελιωσουν την σχολη και να βρεθουν σε ενα γραφειο οταν καποτε για να μπεισ σε γραφειο επρεπε τουλαχιστον να εισαι πρωτος και για καπια χρονια.Παιδεια που εχουν στοχουσ αλλουσ εκτοσ απο την εμπορικη ναυτιλια οπωσ λιμενικο κτλ.Συμπερασμα οτι απο τουσ εκατο που μπαινουν εαν παρουμε την εκθεση βγαινουν περιπου 50 και απο αυτους συνεχιζουν στην θαλασσα 25 και ισως λεω πολυ μεγαλο νουμερο.Πρεπει λοιπον η μελετη να δει οχι μονο ποσοι αποφοιτησαν απο τισ αεν αλλα και ποσοι ειναι πραγματικα στην θαλασσα.Υ.Γ. ΠΑΝΤΑ ΠΕΖΑΝ ΡΟΛΟ ΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΕΣ Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΟΚΙΜΟ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΓΓΛΕΖΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΡΗΤΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΡΥΘΜΙΣΕ ΤΑ ΠΑΝΙΑ ΣΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δυστυχώς δεν είναι μόνο οι δυσκολίες των καραβιών που για να βρει ενα παιδί να μπαρκαρει είναι πολύ δύσκολο αν δεν έχει κάποιο μέσο και αν είναι θηλυκού γένους είναι ακόμα πιο δύσκολο αλλά προβλήματα υπάρχουν και μες την εκάστοτε σχολή .Όταν έχει να διεκπεραιώσει ένας φοιτητής ενα εξάμηνο υποχρεωτικης φοίτησης μόνο 68 απουσίες που κατα μέσο όρο του επιτρέπεται να αρρωστήσει μιάμιση μέρα το μήνα.Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.Τα ενοίκια που φτάνουν στο θεο που ξεκινούν οι τιμές απο 300€ σε τρώγλες χωρίς ρεύμα νερό και θέρμανση.Που επειδή το ωράριό του είναι τέτοιο κανένας δεν τον παίρνει στην δουλέψη του λέγοντας του οτι δεν με συμφέρει.Που περισσότερες σχολές δεν έχουν εστίες και απο αυτές που υπάρχουν αν δεν κάνω λάθος μόνο δύο είναι μικτές(αγόρια-κορίτσια).Δεν έχουν τα ίδια προνόμια με τα παιδιά από πανεπιστήμια ή ΤΕΙ στην έκπτωση των εισιτηρίων στα λεωφορεία, κτελ ακόμα και στην τηλεφωνικές εταιρείες τούς λένε ότι είναι προνομιούχοι και δεν τούς κάνουν φοιτητικό πακέτο.Που δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους γιατί επικρατεί άλλο καθεστώς μέσα σε αυτές τις σχολές .Βέβαια αυτά τα περισσότερα ισχύουν μόνο για τα παιδιά που δεν εχουν πλούσιους γονείς και χωρίς μέσο γιατί υπάρχουν και παιδιά που ενώ πιάστηκαν να αντιγράφουν με ψειρα σε όχι ένα αλλά περισσότερα πέρασαν πειθαρχικό και το πράγμα έμεινε και τώρα αυτά τα παιδιά βρίσκονται στο μπαργκο τούς γιατί η εταιρεία τούς το διευθετησε το θεματάκι και υπάρχουν παιδιά που κόπηκαν για βαθμολόγηση ούτε μισού βαθμού και έμειναν πίσω λέγοντας τούς οι καθηγητές οτι αυτοί οι κανόνες είναι της σχολής και δεν μπορουν να τους παρέμβουν αλλά ξέχασα αυτά τα παιδιά δεν έχουν πίσω τούς το πλούσιο μπαμπά ή τον μπαμπά με το μέσο αυτά τα παιδιά παλεύουν μόνα όσο αντέξουν οι γονείς να τα στηρίζουν πίσω τούς.Και μετά έρχεται το άρθρο να σου πει ενα στα δύο παιδιά εγκαταλείπει ελα μου ντε γιατί άραγε ο κόσμος το χει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πιο κατατοπιστικά τα σχόλια από το άρθρο. Δύο απορίες αν κάποιος μπορεί να απαντήσει:

  1) Γιατί ο αριθμός των εισακτέων ανεβοκατεβαίνει σαν το κύμα από χρονιά σε χρονιά;

  2) Γιατί μειώσανε τον αριθμό των εισακτέων το 2019 (1342 καπετάνιοι και μηχανικοί) έναντι του 2018 (1558) αφού υπάρχει τέτοιο πρόβλημα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή