Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017

Τι γίνεται όταν υποψήφιος ασθενήσει κατά την ώρα εξέτασης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αποτέλεσμα εικόνας για Τι γίνεται όταν υποψήφιος ασθενήσει κατά την ώρα εξέτασης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετεΑν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του

- η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και αν ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά, 

- αν ο υποψήφιος δεν υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, αφού η ΛΕΕ συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία-διακοπή εξέτασης του υποψηφίου. 

Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, οπότε το γραπτό του μένει μόνιμα στο Ε.Κ. ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν αποστέλλεται στο Β.Κ. 

Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν φέρει δικαιολογητικά κλπ.), το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο Β.Κ. για βαθμολόγηση με σχετικό αντίγραφο πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής, αφού ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 

- Οι Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις διενεργούνται το Σεπτέμβριο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου.

- Οι επαναληπτικές εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων της τακτικής εξεταστικής περιόδου είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς Α βαθμού εξ αίματος ή Β βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή.

- Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή στην αίτηση-δήλωση του Φεβρουαρίου (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας).

- Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) της τακτικής εξεταστικής περιόδου.

- Οι υποψήφιοι εισάγονται σε ποσοστό θέσεων (0,5%) επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και εφόσον λάβουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτή του τελευταίου επιτυχόντα της τακτικής εξεταστικής περιόδου.

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις - Τι πρέπει να γνωρίζετε - Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Δείτε επίσης:

Αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 - Δείτε σημαντικές αναρτήσεις για τους φετινούς υποψήφιους

Τι πρέπει να φέρουν μαζί τους οι υποψήφιοι κατά τις μέρες εξέτασης - Τι δεν επιτρέπεται - Σημαντικά στοιχεία

Οδηγίες για τους επιτηρητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της εξέτασης

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου