Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

panelladikes24 - Παράδειγμα υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα

Σύμφωνα με τις Υ.Α. που καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα, τα μαθήματα με αυξημένους συντελεστές βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο και Ομάδα Προσανατολισμού και τους συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών για ορισμένα τμήματα, το panelladikes24 σας παρουσιάζει ένα παράδειγμα υπολογισμού μορίων.

Στο παράδειγμα έχουμε έναν υποψήφιο της Ο.Π. Θετικών Σπουδών που εξετάζεται στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Βιολογία ως μάθημα επιλογής για να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σχολές του 3ου Ε.Π.

Σημειώνεται ότι μετρούν μόνο οι γραπτοί βαθμοί κάθε μαθήματος.


Ο συγκεκριμένος υποψήφιος αν εξεταστεί και σε 5ο μάθημα τότε τα μόρια που θα έχει στο Ε.Π. που ανοίγει με το συγκεκριμένο μάθημα, θα υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο από τα τέσσερα μαθήματα που προβλέπονται στο συγκεκριμένο Ε.Π. με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

Δηλαδή, ένας υποψήφιος θα έχει δύο αριθμούς μορίων αν έχει εξεταστεί σε πέντε μαθήματα.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ανά Ε.Π. και Ο.Π.
Δείτε τι ισχύει σε περίπτωση που επιθυμεί που θα εξεταστεί σε ειδικό μάθημα και όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα.

panelladikes24


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου