Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Ψηφίστηκαν στη Βουλή ρυθμίσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 αιτησεις συμμετοχηςΣτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από τη Βουλή σε χθεσινή συνεδρίαση περιλαμβάνονται ρυθμίσεις του ΥΠΠΕΘ που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Ποιες είναι οι αυτές οι ρυθμίσεις

- Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων » (Ε.Ο.Ε.) Αποτελεί επιτελικό επιστηµονικό φορέα αρµόδιο για ζητήµατα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

- Τα µαθήµατα του νέου συστήµατος εισαγωγής τα οποία έχουν διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα µαθήµατα του παλαιού συστήµατος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόµενα µαθήµατα. Ως εκ τούτου ορίζονται στις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων για τα µαθήµατα του προηγούµενου εδαφίου διαφορετικές οµάδες έκτακτων µελών, οι οποίες εισηγούνται τα θέµατα που θα δοθούν στους εξεταζόµενους.

- Το ποσοστό των θέσεων που θα διεκδικήσουν οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 με το καταργούμενο σύστημα θα οριστεί με απόφαση του υπουργού Παιδείας, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθµός των αποφοίτων των προηγούµενων ετών που θα διαγωνισθούν µε το σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο µε το ποσοστό τους σε σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2015-2016.

- Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που αφορούν τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραµµα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων, τρόπο ορισµού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η δυνατότητα οργάνωσης και ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων.

Δείτε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου