Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Μέχρι πότε μπορούν να αλλάξουν Ομάδα Προσανατολισμού οι υποψήφιοι με το νέο σύστημα - Δείτε όλες τις εξελίξεις

Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A΄ 50/2015 ο ν. 4327/2015 με το νέο σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Δείτε εδώ.

Οι μαθητές της σημερινής B' Λυκείου θα είναι οι πρώτοι που θα εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα.

Μάλιστα έχουν δηλώσει ήδη στο Λύκειό τους και την Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, πολλοί μαθητές δεν είναι σίγουροι για την επιλογή τους. Αυτό φαίνεται λογικό αφού δεν έχουν την πλήρη εικόνα για το νέο σύστημα.

Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί οι τρεις Ο.Π., τα πέντε επιστημονικά πεδία (Ε.Π.) που θα είναι κατανεμημένες οι σχολές στο Μηχανογραφικό Δελτίο, τα τρία κοινά εξεταζόμενα μαθήματα της κάθε Ο.Π. ενώ σε κάθε Ο.Π. υπάρχουν τρία μαθήματα (από τα οποία ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο) που οδηγούν σε αντίστοιχα Ε.Π. Δηλαδή, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί σε τέσσερα μαθήματα και να έχει πρόσβαση μόνο σε ένα Ε.Π. ή μπορεί να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να έχει πρόσβαση σε δύο Ε.Π.

Δείτε όλα τα παραπάνω σε ένα πίνακα.

SOS - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προσοχή: Στο νέο σύστημα δεν υπάρχει ο κατάλληλος συνδυασμός μαθημάτων ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε Ε.Π. όπως υπάρχει στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα.

Τι πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων;
Η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων στα Ε.Π. και οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. 

Μέχρι πότε μπορούν να εκδοθούν οι παραπάνω αποφάσεις;
Το αργότερο μέχρι τη λήξη του φετινού σχολικού έτους και θα ισχύουν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.

Μπορεί κάποιος μαθητής να αλλάξει Ο.Π.;
Οι μαθητές με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ρυθμιστεί;
Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων που θα συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος και η εξεταστέα ύλη σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

http://panelladikes24.blogspot.com


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου