Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Συνέντευξη τύπου της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και προγραμματικές δηλώσεις

program diloseis fullΤη σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που θα ασχοληθεί με την κατάρτιση μελέτης για τα οικονομικά της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, παρουσιάζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων.

Ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε ότι μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό - ο οποίος και θα αναφερθεί λεπτομερώς στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη σύσταση της επιτροπής - θα ζητηθεί η συμμετοχή και άλλων κομμάτων για την εκπροσώπησή τους σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Τονίζοντας, ακόμη, ότι «βασικός μας άξονας είναι η εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό που έμπρακτα θα φανεί ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς», ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου προχώρησε στις προγραμματικές δηλώσεις για την σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική πολιτική το υπουργείου, βασικά σημεία της οποίας είναι:

Προϋπολογισμός

Προβλέπεται αύξηση των δαπανών του ΥΠΠΕΘ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 κατά 257 εκ. € ή κατά 5,3%.

Ας μην ξεχνάμε ότι από το 2009 μέχρι το 2015 οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας μειώθηκαν κατά 34%.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Επέκταση του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού και στα μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια σχολεία (συνολικά 769 σχολεία).

Προσθήκη ενός έτους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.

Περαιτέρω ενίσχυση του απογευματινού προγράμματος του ολοήμερου.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο.

Μεταρρύθμιση του ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου.

Ειδική Αγωγή

Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης,

Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, με στόχο την προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων τους με τα αντίστοιχα νέου τύπου ολοήμερα δημοτικά σχολεία.

Προγράμματα σπουδών

Εκπόνηση νέων ωρολογίων προγραμμάτων και προγραμμάτων σπουδών για τα εσπερινά λύκεια, που θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών τους.

Εκπονούνται σχέδια συστηματικής και εκτεταμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας πολλαπλές μορφές (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτές) με έμφαση στις σύγχρονες μαθητοκεντρικές διδακτικές μεθόδους, στη διαφοροποιημένη μάθηση, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στη διαχείριση της τάξης.

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υλοποίηση σε βάθος τριετίας του τετράπτυχου: αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, ουσιαστικό και έγκυρο Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων και αναμόρφωση του πρώτου πανεπιστημιακού έτους.

Μέχρι τον Μάρτιο οι απαραίτητες αποφάσεις για να γνωρίζουν οι μαθήτριες και μαθητές στην 1η Λυκείου πώς θα πορευθούν στις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου και πώς θα εισάγονται στα ΑΕΙ.

Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών

Πιλοτικό πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης και σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το οποίο ξεκινά άμεσα. Στόχος η περιγραφική αξιολόγηση να επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το 2018-2019.

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

Για το σύνολο της Εκπαίδευσης επιδιώκουμε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων και συνεπώς η αυτονομία της σχολικής μονάδας, ώστε να απεμπλακεί η λειτουργία της από την καθηλωτική γραφειοκρατία. Οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου (αυτοαξιολόγηση) που σταδιακά θα εισαχθούν θα αποτελούν εσωτερική υπόθεση των σχολικών μονάδων και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε βέβαια θα συνδέονται με μισθούς ή απολύσεις.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας

Μεταφορά στα ΑΕΙ πολλών αρμοδιοτήτων που τώρα έχει το Υπουργείο και γραφειοκρατικοποιεί χωρίς λόγο την καθημερινότητα στα ΑΕΙ και άρα ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αυτονομία τους.

Ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Παιδιά προσφύγων

Θα ιδρυθούν οι απαραίτητες δομές υποδοχής για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης μεταξύ άλλων τόνισε:

Η δημιουργία ελπίδας και προοπτικής ιδιαίτερα για τους νέους ερευνητές και επιστήμονες αντιμετωπίζεται, βήμα προς βήμα, με μέτρα που οδηγούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, προοπτικές για τη σταδιοδρομία τους και περιβάλλοντα ελκυστικά για την διεξαγωγή του ερευνητικού τους έργου.

Οι 100 νέες θέσεις ερευνητών και οι 1000 θέσεις μελών ΔΕΠ που πρόσφατα εγκρίθηκαν για την επόμενη διετία μετά από μία εξαετία απόλυτης «ξηρασίας» στις προσλήψεις στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, περισσότεροι από 4000 υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες που αναμένεται να ωφεληθούν την επόμενη τριετία από τα προγράμματα του νεότευκτου Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) αποτελούν συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Η λειτουργία του ΕΛΙΔΕΚ σε βάσεις στέρεες με γνώμονα την έμφαση στην επιστημονική ποιότητα και την επιδίωξη της αριστείας αποτελεί μια δεύτερη προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον. Το ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται να είναι λειτουργικό μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2017 και έτοιμο για να εκπληρώσει δύο βασικούς στόχους: καταρχήν να διαχειρισθεί με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό το ποσό των 240 εκ. ευρώ από τη δανειακή σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και την ΕΤΕπ. 

Ο δεύτερος στόχος είναι το ΕΛΙΔΕΚ να αποτελέσει ένα θεσμό που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην καλλιέργεια της επιστημονικής κουλτούρας και θα στηρίζει την προβολή της σύγχρονης επιστήμης στην κοινωνία μέσα από τις πρωτοβουλίες που θα αναπτύξει.

Η επιτάχυνση των προκηρύξεων του ΕΣΠΑ για την Έρευνα αποτελεί επίσης προτεραιότητα μετά την υπέρβαση των περιοριστικών κανόνων της ΕΕ που αφορούν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έχουν ήδη γίνει οι πρώτες προκηρύξεις προγραμμάτων και ένα κύμα νέων προκηρύξεων που αφορούν προγράμματα εφαρμοσμένης Έρευνας αναμένεται στις αρχές του 2017. Το σύνολο των πόρων του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 1.2 δις € και το στοίχημα είναι να αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Μια τέταρτη προτεραιότητα είναι η Έρευνα να συντελέσει στην Αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, ως ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας για τη διαμόρφωση μιας Οικονομίας Έντασης Γνώσης. Ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, μπορεί να είναι αξιοποιήσιμα για την παραγωγή πλούτου και ήδη έχει σχεδιασθεί ο μηχανισμός για την αξιοποίησή τους. Πρόκειται για την Ίδρυση ενός Ταμείου Καινοτομίας με πόρους προερχόμενους από το ΕΣΠΑ και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο παρέχει κεφάλαια σποράς και συμμετοχές σε επιλεγμένα ερευνητικά έργα που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον. 

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Ζουράρις, αναφερόμενος στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα μειονοτικά σχολεία τόνισε ότι "θα αντιμετωπιστούν όλα τα σχολεία μας με τον ίδιο σεβασμό και αγάπη και πως το "τεράστιο κεφάλαιο της Γερμανίας, θέλει άμεση αντιμετώπιση, εξυγίανση. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτά που ξεκίνησαν οι προκάτοχοί μας."

Για την εκπαιδευτική τηλεόραση, "σημαντικό εργαλείο αλλά υποτιμημένο" όπως είπε, "θα ορίσει άμεσα συνάντηση με την Διοίκηση της ΕΡΤ προκειμένου να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες προβολής του προγράμματος σε σταθερή ζώνη προβολής και εάν καταστεί δυνατόν σε καθημερινή βάση και όχι μόνο τα σαββατοκύριακα." Για την πιλοτική εφαρμογή της διαδραστικής-βιωματικής εκπαιδευτικής τηλεόρασης (μέσω ΕΣΠΑ) τόνισε ότι "ευελπιστούμε, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για την άμεση εκτέλεσή του (εμπρόθεσμες συμβασιοποιήσεις των 3 δράσεων) και την ολοκλήρωσή του εντός του χρονοδιαγράμματος (μέχρι το Δεκέμβριο 2017) .

Για την UNESCO: 2016 «Επετειακό έτος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» αναφέρθηκε στη διοργάνωση μαθητικού φεστιβάλ με τη συμμετοχή 23 σχολείων συνεργαζόμενων με την UNESCO και στη σύναψη και ανανέωση διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών και Προγραμμάτων

Ουσιώδη σημεία της ομιλίας του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρη Μπαξεβανάκη είναι τα εξής:

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για την ΕΕΚ βασίζεται: στην ολιστική θεώρηση ολόκληρου του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Όραμά μας είναι η ΕΕΚ και πιο συγκεκριμένα τα ΕΠΑΛ από μια επιλογή ανάγκης να μετατραπούν σε μια συνειδητή επιλογή. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που θα χρηματοδοτήσουν την αναβάθμιση της ΕΕΚ στη χώρα μας, ώστε αυτή τη φορά οι εξαγγελίες να μην παραμείνουν σχέδια επί χάρτου.

Με τη νέα δομή των ΕΠΑΛ εξασφαλίζουμε την παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση. 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των μεταβατικών προγραμμάτων για τη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 2017-18 με τη νέα δομή.

Με το μεταλυκειακό έτος, την τάξη μαθητείας, παρέχουμε τη δυνατότητα στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ για μια πιο άρτια και ενταγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα είσοδό τους στο χώρο εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Δεύτερο μεγάλο πυλώνα της στρατηγικής μας αποτελούν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία ως θεσμός σχετικός με τη δια βίου μάθηση, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της ΕΕΚ.

Άμεση προτεραιότητά μας η διαμόρφωση Οδηγών Σπουδών με πλήρες και επικαιροποιημένο περιεχόμενο για όλες τις ειδικότητες. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν ετοιμαστεί 26 μεταβατικοί οδηγοί σπουδών και πολύ σύντομα αναμένεται η πιστοποίησή τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Στις προθέσεις μας είναι ο επανασχεδιασμός του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης ενώ προγραμματίζουμε τη σταδιακή εφαρμογή της μαθητείας σε τμήματα ΙΕΚ από το εαρινό εξάμηνο.

Μεγάλο βάρος δίνει η σημερινή πολιτική ηγεσία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, θεσμός με πολλαπλά οφέλη που ενισχύεται τόσο σε δομές (ιδιαίτερα στα καταστήματα κράτησης) όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διδασκόντων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και αναγνωρίζοντας τη συμβολή της συνεχιζόμενης κατάρτισης αφενός ως μέσου αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας και αφετέρου ως τρόπου επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια με το Υπουργείο Εργασίας για τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου ορθής λειτουργίας των Κέντρων δια Βίου Μάθησης.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


2 σχόλια:

 1. Στο πορισμα της επιτροπης διαλογου αναφερει οτι ο μαθητης μπορει να επιλεξει 6 μαθηματα στα οποια θα εξετασθει για την αποκτηση του εθνικου απολυτηριου και στη συνενεχεια 3 μαθηματα για τη σχολη που επιθυμει να εισαχθει τα οποια θα τα επιλεγει η σχολη μηπως βρεθοθυμε τιποτα παλι μπροστα στο ιδιο σκηνικο οπως με τους (α)δεξιους με την ψυχοφθορα Τραπεζα Θεματων οπου ο μαθητης επρεπε να επιλεξει Φυσικη,Χημεια,Βιολογια για να εισαχθει σε σχολες Υγειας και Προνοιας,μηπως και εδω οι σχολες αυτες επιλεξουν αυτα τα τρια μαθηματα ξανα,και οσοι μαθητες που ειναι καλοι η οσοι μπορουν και κατανοουν μαθηματα οπως τα Αρχαια,τα Λατινικα και αλλα φιλολογικα μαθηματα και επιθυμουν να επιλεξουν παραιατρικες σχολες για τα επαγγελματα αιχμης δεν θα μπορουν και με αυτο το νεο συστημα των αριστερ(ιστ)ων μηπως και αυτη η κυβερνηση της πρωτης φορας (αναρχο-φασιστο)αριστερας στηριξει, με την προταση της για την παιδεια,υπογειως την περαιτερω διευρυνση της πελατειας για τα ιδωτικα ΙΕΚ και στη συνεχεια το σχεδιο διαφορων για την ιδρυση ιδιωτικων πανεπιστημιων για αυτα τα επαγγελματα αφου στη συνεχεια οι (α)δεξιοι θα ξαναρθουν παλι στην εξουσια και θα εχουν καταργησει ξανα τον τομεα Επαγγελματων Υγειας και Προνοιας στα ΕΠΑΛ και να μην ξεχναμε και τη προταση R.E.N.(μιας ομαδας φοιτητων προφανως κομματοσκυλων)που ειχε κατατεθει στην επιτροπη διαλογου και μεταξυ αλλων ανεφερε την ενοποιηση των δομων των ΕΠΑΛ και των Δημοσιων ΙΕΚ με τη δημιουργια μιας ενιαιας δομης τις Επαγγελματικες Σχολες(ΕΠ.Σ.)χωρις να οδηγουνται οι αποφοιτοι τους στην τριτοβαθμια εκπαιδευση οπου θα δεχονται αποφοιτους λυκειου και θα επιλεγεται ενας συγκεκριμενος αριθμος μαθητευομενων ο οποιος καθε χρονο θα ειναι ολο και περισοτερο περιορισμενος,πραγμα το οποιο η Ελληνικη Κοινωνια και η μαθητικη κοινοτητα κυριως δεν θα πρεπει να την αποδεχθει θα πρεπει να υπαρχουν ηχηρες αντιδρασεις τουλαχιστον ας υπαρχει η δομη των ΕΠΑΛ ωστε ο καθε φουκαρας να μπορεσει να παρει καποιο πτυχιο σε ενα επαγγελμα η σε καποια τεχνη .Καλο ειναι να μην πιαστουμε στον υπνο και να αντιδρασει ολος ο λαος με καθε τροπο αμεσα και εμμεσα ,μικροι μεγαλοι ,μας αφορα ολους εμμεσα και αμεσα.Δεν θα τους κανουμε τη χαρη η εκπαιδευση δεν θα γινει εμπορευμα κανενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Bonjour,
  Dans le domaine de la finance, de l'investissement et des prêts entre les individus se spécialisent, j'offre mes services à toutes les personnes de bonne moralité et surtout être en mesure de respecter ses obligations. Je grimpe dans les domaines suivants:
  Personnel, la consolidation, la réorganisation, commercial, étudiant, voitures, Divers / Autres, d'affaires, de l'agriculture, l'informatique, les services de la propriété intellectuelle Société, les industriels, les artistes, la mode, la médecine, les médias, l'hypothèque, immobilier.
  Pour toute autre information supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter par email:
  lucastrid123@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή