Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 - Δείτε τα δικαιολογητικά

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών γίνονται από 11 έως 27 Σεπτεμβρίου


Α. των εισαγοµένων µε το σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Β. των εισαγοµένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθµού εισακτέων µε την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης

Γ. των εισαγοµένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθµού εισακτέων µε την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-µελών της Ε.Ε. µη ελληνικής καταγωγής

Δ. των εισαγοµένων από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ µε διάκριση σε επιστηµονικές Ολυµπιάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου