Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το υπουργείο Παιδείας έχει ετοιμάσει διάταξη για την αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία έχει τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση και σύντομα θα κατατεθεί και στη Βουλή προς ψήφιση. Η διάταξη έχει ως εξής:

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους.

2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

Σχόλιο: Πρόκειται για θετική εξέλιξη σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς φοιτητές αλλά θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γιατί το όνομα ενός τμήματος ή ενός μαθήματος σε ορισμένες περιπτώσεις δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν και το ίδιο πρόγραμμα σπουδών ή διδακτέα ύλη αντίστοιχα. Γι΄ αυτό η αναγνώριση, σύμφωνα με την διάταξη, θα πραγματοποιείται από το τμήμα υποδοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου