Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση εισαγομένων τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού

ypdvmth_thumb_other250_0Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού (ειδικές κατηγορίες). Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, καθώς και την αναλυτική βαθμολογία, εφόσον πληκτρολογήσουν τον εξαψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).
Στη διαδικασία εισαγωγής, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έλαβαν μέρος 1168 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 764. Τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ειδική κατηγορία αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.
Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από 8-10-2012 μέχρι και 15-10-2012.
Η προθεσμία εγγραφής στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές θα ανακοινωθεί από τις σχολές αυτές.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:
-  έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα κατατεθούν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής για τον τελικό έλεγχο προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές - Αιτήσεις μέχρι τις 24 Οκτωβρίου

Φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, στηρίζουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προκηρύσσοντας το Πρόγραμμα Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, για πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ο ΟΤΕ και η COSMOTE θα απονείμουν είκοσι (20) Υποτροφίες, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280 ευρώ) η καθεμία.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι έχουν πετύχει μέσω του συστήματος Πανελλήνιων εξετάσεων σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές (εξαιρούνται οι Στρατιωτικές Σχολές) και έχουν αποφοιτήσει το 2012, από δημόσιο γενικό Λύκειο των νομών: Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας. Επιπλέον, η COSMOTE θα απονείμει και Τιμητικές Διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ (1.528 ευρώ) η καθεμία, σε επιλεγμένους υποψηφίους που ξεχώρισαν για τις σχολικές και εξωσχολικές τους επιδόσεις. Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων υποτρόφων είναι η κοινωνική και οικογενειακή τους κατάσταση (ΑμεΑ, πολύτεκνες οικογένειες, χαμηλό εισόδημα κλπ.). 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2012. 
Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής, περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη που μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση  www.ote-cosmote-scholarships.gr.

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Πίνακες Εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Εκπαιδευτικού Έτους 2012 - 13

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ανακοινώνεται ότι την 1η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 - Ε2, εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150), οι πίνακες των σπουδαστών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2012-13.

Ανακοίνωση - Προθεσμία Εγγραφής στις ΑΕΝ

Πίνακας Εισαγομένων στις ΑΕΝ έτους 2012-13 (MHXANIKOI)

Πίνακας Εισαγομένων στις ΑΕΝ έτους 2012-13 (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ποιοι μπορεί να είναι υποψήφιοι της κατηγορίας 10%

Στη διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με την κατηγορία 10% για το σχολικό έτος 2012 - 2013 μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι αποφοίτησαν τα έτη 2011 και 2012. Επισημαίνεται ότι για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) δεν υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα από το εξεταστικό σύστημα.

Oι συγκεκριμένοι υποψήφιοι που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού εξετάζονται ΜΟΝΟ στις πρακτικές δοκιµασίες και στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι για άλλα Τµήµατα ή Σχολές δεν εξετάζονται στα ειδικά µαθήµατα που απαιτούνται. Παράδειγμα: οι υποψήφιοι της κατηγορίας 10% για την Αγγλική Φιλολογία δεν δίνουν ξανά το Ειδικό Μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Σχέδιο χρηματοδότησης της ναυτικής εκπαίδευσης

Σχέδιο χρηματοδότησης της ναυτικής εκπαίδευσης  Mέτρα για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ετοιμάζεται να ανακοινώσει άμεσα ο υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, ενώ χθες συγκρότησε και ομάδα εργασίας που θα καταθέσει προτάσεις για την αναμόρφωσή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΝΑ έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για τη χρηματοδότηση της ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σήμερα σε οριακό σημείο. Γι' αυτό τον σκοπό σκοπεύει να αξιοποιήσει κονδύλια του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, χρήματα από δωρεές, ενώ η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών φέρεται πρόθυμη να «αιμοδοτήσει» τη ναυτική εκπαίδευση με ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ. 
Το υπουργείο Ναυτιλίας θα επιδιώξει με τις παρεμβάσεις του αφενός να αυξήσει, ίσως και από του χρόνου, τον αριθμό των σπουδαστών που εισάγονται στις ΑΕΝ και παράλληλα να συγκροτήσει ένα μηχανισμό, ο οποίος θα εγγυάται ότι όλοι οι σπουδαστές των Ακαδημιών θα πραγματοποιούν απρόσκοπτα τα δύο εκπαιδευτικά τους ταξίδια, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση το ΥΝΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας θα αρχίσει την αναβάθμιση των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών των ΑΕΝ.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιδοτηθεί τελικά και το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι των σπουδαστών τους, πιθανότατα με κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Στο υπουργείο θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Ναυτικής Εκπαίδευσης ένας μηχανισμός προώθησης των σπουδαστών στα πλοία για τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια, ενώ ένα αντίστοιχο γραφείο θα «στηθεί» πιθανότατα και στην άλλη όχθη, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
Μέσω και των εκπαιδευτικών ταξιδιών οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες επισημαίνουν τα μελλοντικά στελέχη των γραφείων τους, επομένως αυτό το πλέγμα είναι σημαντικό για την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών. Υπολογίζεται ότι σήμερα περί τους 400 σπουδαστές των ΑΕΝ αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν πλοία για τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια. Το πρόβλημα έχει οξυνθεί τελευταία, καθώς έχουν τεθεί εκτός δρομολογίων πολλά πλοία της ακτοπλοΐας λόγω της κρίσης.
Ένα ακόμα μέτρο που μελετάται από το υπουργείο Ναυτιλίας είναι να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο το οποίο θα πιστοποιεί την επιμόρφωση των ναυτικών από ιδιωτικά κέντρα επιμόρφωσης. Τα κέντρα αυτά ήδη λειτουργούν, αφού επιτρέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία, όμως δεν υπάρχει το απαραίτητο στοιχείο της πιστοποίησης με το οποίο θα σφραγίζεται η ποιότητα του επιπέδου των σπουδών που παρέχουν.
Ημερησία

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Φοιτητές ΑΕΝ και προβλήματα στις σπουδές τους

Ιδιαίτερα προβλήματα στην εύρεση πλοίου για πρακτική άσκηση συναντούν οι φοιτητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς οι ναυτιλιακές εταιρίες δε μπορούν να καλύψουν όλους τους φοιτητές με αποτέλεσμα αυτοί να κινδυνεύουν ακόμα και να διαγραφούν.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει (06) έξι διδακτικά εξάμηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1ο και 2ο) κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης - εκπαίδευσης σε πλοία, συνολικής διάρκειας (12) δώδεκα μηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια περιλαμβάνονται μεταξύ των Α΄- Β΄ και Γ΄- Δ΄ διδακτικών εξαμήνων αντίστοιχα. 

Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο συγκεκριμένο χρόνο για να μπορέσουν να εγγραφούν στο επόμενο έτος γιατί σε διαφορετική περίπτωση χάνουν το επόμενο εξάμηνο ενώ το πρόβλημα αυτό μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε οριστική διαγραφή από τη σχολή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να βοηθήσει να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που φοιτητές των σχολών αυτών εγκαταλείπουν τις σπουδές τους και μάλιστα χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Η παραγωγή ικανών αξιωματικών θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης των φοιτούντων αυτών και είναι άδικο για ανθρώπους που έχουν επιλέξει να δουλέψουν στην ελληνική ναυτιλία να μην το καταφέρνουν.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοίνωση επιτυχόντων ΙΕΚ ΟΑΕΔ 2012

Οι υποψήφιοι που έχουν κάνει αίτηση για τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα είτε τηλεφωνικά από τις γραμματείες των ΙΕΚ που έχουν κάνει την αίτηση είτε από τους πίνακες επιτυχόντων που έχουν αναρτηθεί στα αντίστοιχα ΙΕΚ.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ξεκινά στις 24 Σεπτεμβρίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την έκδοση της νέας φοιτητικής ταυτότητας

Με ένα νέο, ηλεκτρονικό και ασφαλές σύστημα που αρχίζει να λειτουργεί από τις 24/9/2012 (8π.μ), οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για έκδοση νέας φοιτητικής ταυτότητας, από τη διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr.
Η νέου τύπου ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, καθώς και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του φοιτητικού εισητηρίου (Πάσο). Συνεπώς κάθε Ίδρυμα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέου τύπου ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων, εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.
Για τους πρωτοετείς φοιτητές, ειδικότερα:
η αίτηση θα υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και αφού παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του οικείου ιδρύματος.
Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα διαβιβάζονται κατόπιν στον Ανάδοχο, (που έχει επιλεγεί με Διεθνή Διαγωνισμό) για την εκτύπωση, συσκευασία και διανομή στους δικαιούχους φοιτητές.
Οι φοιτητές δεν θα επιβαρύνονται για την ταυτότητά τους, εκτός από την περίπτωση ανατύπωσης λόγω απώλειας.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται, επίσης στον φοιτητή – προαιρετικά- η δυνατότητα να περιλάβει στη νέα ταυτότητα επιπλέον στοιχεία, όπως
(α) αναγραφή πιθανών αλλεργιών, και
(β) δήλωση δωρητή οργάνων.
Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), φορέα του ΥΠΑΙΘΠΑ, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», με πόρους της ΕΕ και της Ελλάδας.

( Στο Δελτίο Τύπου επισυνάπτονται δείγματα των νέου Τύπου Φοιτητικών Ταυτοτήτων)

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Η διαδικασία και οι συνέπειες αποχώρησης ή διαγραφής από τις Στρατιωτικές Σχολές

Από την προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές:

α. Οι  σπουδαστές  -τριες  των  ΑΣΕΙ  και  ΑΣΣΥ  που  αποβάλλουν  την ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990, εκτός της περίπτωσης εγγραφής τους σε άλλη σχολή των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004 και 21 του Ν.3883/2010).

β. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΔΕΚ 188Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001, ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων,  οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές  για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού
έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον  αν  είχαν  συγκεντρώσει  βαθμολογία  ίση  ή  μεγαλύτερη  με  αυτή  του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα  το ίδιο  ακαδημαϊκό  έτος. Η  εισαγωγή  των σπουδαστών-τριών αυτών στη Σχολή  ή  Τμήμα  επόμενης  προτίμησης  γίνεται  με  απόφαση  του  Υπουργού Παιδείας  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  ύστερα  από  αίτηση  του ενδιαφερόμενου -ης που υποβάλλεται  το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του -ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και  της  σχετικής  γνωμάτευσης  της  οικείας,  κατά  περίπτωση,  Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ).

γ. Όσοι -ες σπουδαστές -τριες των σχολών του προηγούμενου εδαφίου διαγράφονται για λόγους υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει  βαθμολογία τουλάχιστον  ίση με αυτήν του τελευταίου  εισαχθέντα  στη  Σχολή  ή  Τμήμα  το  συγκεκριμένο  ακαδημαϊκό  έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα  από  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου  -ης,  που  υποβάλλεται  το  πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της - Δ-18 - διαγραφής  τους  και  συνοδεύεται  απαραίτητα  από  αντίγραφο  της  απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.

δ. Κατ'  εξαίρεση  των διατάξεων  των προηγούμενων  περιπτώσεων,  οι σπουδαστές -τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών,  της  οικείας  Σχολής  ή  Τμήματος  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  ή  του  Τμήματος  Νοσηλευτικής  του  Εθνικού  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

ε. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από  τη  γνωμάτευση  της  οικείας,  κατά  περίπτωση,  ΑΥΕ  προκύπτει  ότι  ο σπουδαστής- τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές  ή  Τμήματα  εκτός  των  Στρατιωτικών  Σχολών  και  των  Σχολών  της Αστυνομικής Ακαδημίας.

στ. Όσοι  -ες  διαγράφονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται και  τους  παρέχεται  δικαίωμα  λήψης  αναβολής  κατάταξης  λόγω  σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

ζ. Όσοι  -ες  υπάγονται  στις  διατάξεις  της  παραγράφου  αυτής  και  δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

η. Διευκρινίζεται  ότι,  σε  περίπτωση  παραιτήσεως  σπουδαστή  -στριας από ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε  αυτός  δεν  υπάγεται  στην περίπτωση  των  υποψηφίων  των υποπαραγράφων 10β και 10γ (διαγραφή για λόγους  υγείας)  και  δεν  έχει  το  δικαίωμα  εισαγωγής  στη  Σχολή  ή  Τμήμα  της επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.