Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Επανίδρυση του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού με έδρα τη Χίο

Εκτός τόπου και χρόνου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου!Την αποδοχή της απόφασης της Συγκλήτου από το Υπουργείο Παιδείας και συνάμα την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της Χίου, την επανίδρυση του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού με έδρα τη Χίο εξήγγειλε ο γενικός γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο κ. Θεοτοκάς ανακοίνωσε την ευχάριστη εξέλιξη και την ένταξη του Τμήματος στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Το νέο πανεπιστημιακό τμήμα, κατά τον κ. Θεοτοκά, θα συμβάλλει καθοριστικά στην τουριστική πρόοδο του νησιού και κατ’ επέκταση της κρουαζιέρας, επομένως καθιστά αναγκαίες τις βελτιώσεις των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών.

Κατά πληροφορίες ο υπουργός Παιδείας Κων. Γαβρόγλου έχει ήδη υπογράψει την απόφαση, η οποία έχει πάρει το δρόμο δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

Η ίδρυση του νέου Τμήματος είναι αποτέλεσμα διεκδίκησης πολλών ετών, καθώς ήδη από το 2007 είχε διατυπωθεί η ανάγκη λειτουργίας ενός ακαδημαϊκού Τμήματος, η οποία θα προσεγγίζει διεπιστημονικά την λειτουργία και ανάπτυξη του Τουρισμού στη χώρα μας και διεθνώς και θα επιφέρει πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη. Το Τμήμα είχε ιδρυθεί και το 2009 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το Π.Δ. 170/01.09.2009 (ΦΕΚ Α΄ 205), χωρίς ποτέ να ενταχθεί στο μηχανογραφικό δελτίο επιλογής για τις εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια καταργήθηκε με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η απόφαση η έδρα του Τμήματος να οριστεί στη Χίο εδράζεται στην πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου. Σύμφωνα μ’ αυτή, η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, που εδρεύει στη Χίο, προσφέρει το πλέον πρόσφορο ακαδημαϊκό έδαφος για την γόνιμη ένταξη του νέου Τμήματος, παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια γνωστικών αντικειμένων και διαμορφώνονται βέλτιστες ακαδημαϊκές προοπτικές διδακτικών και ερευνητικών συνεργειών με τα υπόλοιπα Τμήματα της Χίου, δεδομένης της εξωστρέφειας και διεθνούς επιστημονικής αναγνώρισης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στους αλληλένδετους τομείς της οικονομικής επιστήμης και διοίκησης επιχειρήσεων, ναυτιλίας, μεταφορικών συστημάτων και νέων τεχνολογιών.

Σημειώνεται ότι στην Χίο λειτουργεί ήδη επί δέκα χρόνια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τον Τουρισμό. Εκεί λειτουργούν τα Τμήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, που διαθέτουν το ειδικό πανεπιστημιακό προσωπικό πού θα διδάξει τα μαθήματα οικονομίας και διοίκησης, τα οποία είναι απαραίτητα στο πρόγραμμα σπουδών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου