Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

ΕΑΠ - Από σήμερα έως και την 20η Δεκεμβρίου 2016 οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών 2017-2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΑΠ - Από σήμερα έως και την 20η Δεκεμβρίου 2016 οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών 2017-2018

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 318/7-11-2016 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έτος εισαγωγής 2017-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 14η Νοεμβρίου 2016 έως την 20η Δεκεμβρίου 2016. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος , 14 Νοεμβρίου 2016 έως και 20 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών.

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Master in Business Administration (ΜΒΑ)”

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 318/7-11-2016 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. προσφέρει σε συνεργασία με το Wroclaw University of Economics (Πολωνία), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 100 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Master in Business Administration (ΜΒΑ)”. 

Οι αιτήσεις καταθέτονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.hou-wue.eu από τη 14η Νοεμβρίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών - Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες - σε 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009, της αριθ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β’ 4/10/2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την απόφαση της υπ’ αριθ. 318/7-11-2016 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 14η Νοεμβρίου 2016 έως την 20η Δεκεμβρίου 2016. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος , 14 Νοεμβρίου 2016 έως και 20 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών.

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ.
Γενικές Οδηγίες

1. Το Ε.Α.Π. δεν θα δεχτεί έντυπες αιτήσεις συμμετοχής. Η εκδήλωση υποψηφιότητας θα γίνει μόνο με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. και με τη χρήση της συγκεκριμένης ειδικής φόρμας. Έντυπες αιτήσεις είναι άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η αποστολή των δικαιολογητικών έχει οριστεί από την 14η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 00:01 μέχρι το βράδυ της 20ης Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 23:59). 
Για την εγκυρότητα της αιτήσεως σας θα πρέπει στον φάκελο των δικαιολογητικών να συμπεριληφθεί:
A. Αντίγραφο κατάθεσης στην Τράπεζα ή η ηλεκτρονική αναφορά επιτυχούς συναλλαγής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας στην περίπτωση που επιλέξατε να καταβάλετε την προκαταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής (50€) μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας MASTERCARD ή VISA.
B. Αντίγραφο της αίτησής σας.
Η ως άνω προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Ε.Α.Π. για λόγους που αφορούν στον υποψήφιο (εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, τίτλων σπουδών κ.λ.π.).

3. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων έχει εξεταστεί λεπτομερώς και έχει διαπιστωθεί ότι εργάζεται επιτυχώς με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με web browser τύπου I.E. 11 και νεώτερους ή Mozilla FireFox ή Google Chrome.

4. Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της αίτησης με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες χωρίς κόμματα, τελείες ή άλλα σημεία στίξης. Ειδικά για την περίπτωση του προγράμματος Κοινό ΠΜΣ Master in Business Administration (ΜΒΑ) παρακαλούμε όπως εισάγετε υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία σας ταυτόχρονα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με τη προσθήκη ενός κενού ενδιάμεσα π.χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ GEORGE.

5. Πριν από την συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει απαραιτήτως να διαβάσετε προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα που επιθυμείτε. Εάν δεν γνωρίζετε ή δεν είστε σίγουροι για όσα σας ζητούνται στην αίτηση, μη συνεχίζετε τη συμπλήρωσή της και την αποστολή της, αλλά επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Ε.Α.Π. για διευκρινίσεις.

6. Μετά την αποστολή της αίτησης, στην οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί το μήνυμα που πιστοποιεί την παραλαβή της αίτησης από το Ε.Α.Π. Μετά την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος, δηλαδή του αποδεικτικού υποβολής αίτησης, είναι απολύτως σίγουρο πως η αίτησή σας έχει καταγραφεί στα υπολογιστικά συστήματα του Ε.Α.Π. Ύστερα από αυτό, η υποβολή αιτήματος για την επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησης είναι άσκοπη. Εκτυπώστε το μήνυμα αυτό, το οποίο αποτελεί μια σύνοψη της αίτησης, και φυλάξτε το. Έτσι, σε μελλοντική επικοινωνία με το Ε.Α.Π., θα είναι ευκολότερη η εξυπηρέτησή σας.

7. Παρακαλούμε όπως δηλώσετε στην αίτησή σας έναν εγκυρο προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε για νέα μηνύματα. Το ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Α.Π. θα σας αποστείλει σε αυτό το λογαριασμό αυτόματο μήνυμα καταχώρησης της αίτησής σας αμέσως μετά την υποβολή της. Αμέσως μετά από τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποβολής αίτησης και της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. της 15ης Μαρτίου 2017 των ονομάτων των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα οριστικής εγγραφής, θα σας αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στον ίδιο λογαριασμό. 
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση (δηλαδή είτε λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή όχι) θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. προς ενημέρωσή σας.

8. Αφού υποβάλετε αίτηση θα μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει σε αυτήν μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων του Ε.Α.Π. Για το σκοπό αυτό θα σας ζητηθεί ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητάς σας (Α.Δ.Τ.). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγξετε και να βεβαιωθείτε ότι εισάγατε σωστά τον Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας πριν την υποβολή της αίτησής σας. 

9. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο μία αίτηση προκειμένου να εισαχθεί στο Ε.Α.Π. (ανεξαρτήτως κατηγορίας προπτυχιακών - μεταπτυχιακών ή προγράμματος σπουδών). Αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει περισσότερες από μια αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί ακόμα και αν βρίσκεται μεταξύ των αρχικά επιλεγέντων.

10. Κατά την υποβολή της αίτησης και για τυπικούς λόγους, στο Ε.Α.Π. καταλήγουν και καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τον υπολογιστή μέσω του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.

11. Το Ε.Α.Π. εγγυάται πως τα στοιχεία που θα αναγραφούν στις αιτήσεις των υποψηφίων και θα αποσταλούν στο Ε.Α.Π. δεν θα μεταβληθούν από τρίτο πρόσωπο. Η καταγραφή και η επεξεργασία τους είναι καθαρώς ηλεκτρονική και σ' αυτή δεν παρεμβάλλεται καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας. Μερικά από αυτά χρησιμεύουν (εκτός από την επιλογή) για την αυτόματη καταγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο του Ε.Α.Π., εφόσον τελικά οι υποψήφιοι επιλεγούν.

12. Αν κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλλει περισσότερες της μιας αιτήσεις ή αίτηση με λανθασμένα στοιχεία, μπορεί μέσα στο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων (14 Νοεμβρίου 2016 με 20 Δεκεμβρίου 2016) να ζητήσει έλεγχο από το Ε.Α.Π. και τη διαγραφή αυτής.

13. Το Ε.Α.Π. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του κατά οποιουδήποτε: 
(α) δράσει με στόχο την με διαφόρους τρόπους παρεμπόδιση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων, 
(β) υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ψευδή, παραπλανητικά ή υβριστικά στοιχεία.

14. Η παρούσα δήλωση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Να υποβάλετε την αίτησή σας μόνον όταν πράγματι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π., έχετε τελικά αποφασίσει για το πρόγραμμα που θα επιλέξετε και πληροίτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό, τις οποίες θα πρέπει να έχετε εξετάσει λεπτομερώς.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου