Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Πόσο «μετράει» μία μονάδα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις;

Η εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τους βαθμούς πρόσβασης σε 6 ή 7 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (και τους βαθμούς στα ειδικά μαθήματα σε σχολές που τα απαιτούν π.χ ξένες γλώσσες, σχέδιο, αρμονία, αθλήματα κλπ.)

Ο Βαθμός Πρόσβασης (Β.Π) είναι από 1 μέχρι 20, εκφράζεται με ένα δεκαδικό ψηφίο και προκύπτει από το 70% του γραπτού και το 30% του προσαρμοσμένου προφορικού. Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού µόνο κατά δύο (2) μονάδες. Επομένως η μέγιστη συνεισφορά του προφορικού βαθμού στο βαθμό πρόσβασης είναι 30%*2=0,6 βαθμοί. (π.χ με γραπτά 10 και προφορικά 20 προκύπτει Β.Π που είναι: 70%*10+30%*(10+2)=10,6).

Μία μονάδα διαφορά σ’ ένα μάθημα μπορεί να κάνει το όνειρο πραγματικότητα ή να το απομακρύνει. Μία μονάδα διαφορά μπορεί να προκύψει από πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

Η επιτρεπτή διαφορά των δύο βαθμολογητών είναι 12 μονάδες στις 100, χωρίς να κριθεί αναγκαία η αναβαθμολόγηση. Αυτή η επιτρεπτή διαφορά μπορεί να δώσει τη μία μονάδα διαφορά. Ο 1ος βαθμολογητής βάζει 70 και ο δεύτερος 82 ο μέσος όρος είναι 76. Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι ο τελικός βαθμός του υποψηφίου είναι 15,2, ενώ αν οι δύο βαθμολογητές βαθμολογούσαν όσο ο πρώτος ο τελικός βαθμός θα ήταν 14. Αν και οι δύο βαθμολογητές βαθμολογούσαν όσο και ο δεύτερος ο τελικός βαθμός θα ήταν 16,4. Οι διαφορές είναι μεγαλύτερες της μίας μονάδας.


Εκτός από τον βαθμολογητή και άλλοι παράγοντες μπορεί να φέρουν διαφορά μίας μονάδας σε ένα μάθημα. Ένα λάθος στις πράξεις στα θετικά μαθήματα ή μία μη πλήρης διατύπωση μπορεί να φέρουν διαφορές μεγαλύτερες της μίας μονάδας.

Τις συνέπειες αυτής της διαφοράς μπορείτε να δείτε στον πίνακα 2. Ανάλογα με τη βαρύτητα του μαθήματος αυτό μπορεί να μετρήσει από 136 έως 266 μόρια. Μικρές αποκλίσεις μπορεί να υπάρξουν γιατί διαφορετικά επηρεάζει ο προφορικός βαθμός αν είναι κοντά στον γραπτό και διαφορετικά επηρεάζει αν έχει γίνει προσαρμογή του προφορικού στον γραπτό. Επίσης στη διαδικασία υπολογισμού των μορίων γίνονται κάποιες στρογγυλοποιήσεις στο δεύτερο ψηφίο του γενικού βαθμού πρόσβασης. 1 μονάδα σε ένα μάθημα μπορεί να επηρεάσει αρκετά το μέσο όρο αν το μάθημα αυτό απέχει αρκετά από το μέσο όρο. Έτσι οι διαφορές από 136 έως 266 μόρια μπορεί να έχουν μικρές αυξομειώσεις. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως αυξάνει ο ανταγωνισμός για μια θέση στις περιζήτητες σχολές και μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στις σχολές υψηλής και χαμηλής ζήτησης είναι κρίσιμο και το ένα μόριο, πόσο μάλλον τα 266.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου