Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Τράπεζα θεμάτων - Δείτε οδηγίες και παραδείγματα για κάθε μάθημα

Δείτε οδηγίες και τις προδιαγραφές για την Εκπόνηση Θεμάτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προσκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να υποβάλλει προς κρίση, με στόχο να ενταχθούν στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θέματα για τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄ Τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Α΄ και Β΄ Τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και της Α΄ Τάξης Ημερήσιων και των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου