Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Συμπληρωματικοί εισακτέοι σε σχολές, υποψηφίων ΕΠΑΛ, που δεν ολοκλήρωσαν την οριστικοποίηση του µηχανογραφικού τους

News imageΚυρώνουμε τους συμπληρωματικούς συνοδευτικούς πίνακες οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων επιλογής που συγκροτήθηκε με την με αριθ. Φ.151/67892/Β6/15.6.2012 Υπουργική Απόφαση και περιλαμβάνουν τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) οι οποίοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σε Σχολές ή Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιπλέον του αριθμού εισακτέων που ορίστηκε με βάση την αριθμ. Φ.253.1/54697/Β6/15-5-2012 (ΦΕΚ 1653/ τ. Β΄/2012) Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεών τους με τις οποίες ζητήθηκε η ολοκλήρωση της οριστικοποίησης του μηχανογραφικού τους δελτίου που είχαν αποθηκεύσει στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό σύστημα εντός της προθεσμίας υποβολής δηλαδή μέχρι 5-7-2012 και το οποίο θεωρήθηκε ότι είχε οριστικοποιηθεί ενώ στην πράξη δεν είχε ολοκληρωθεί και οι οποίοι συγκέντρωσαν βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από τον τελευταίο εισαχθέντα αντίστοιχης κατηγορίας στη συγκεκριμένη σχολή σύμφωνα με τα αποτελέσματα που κυρώθηκαν με την αριθμ. πρωτ. Φ.151/96741/Β6/27-8-2012 Υπουργική Απόφαση ως κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) με βάση τη βαθμολογία που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2012. Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου