Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών στις σχολές ξεναγών του Ο.Τ.Ε.Κ. για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2015

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μέχρι πενήντα (50) σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2012 - 2015. Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.