Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών -τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013

Με κοινή απόφαση τα υπουργεία άμυνας, δημόσιας τάξης, οικονομικών και παιδείας καθόρισαν τον αριθμού των σπουδαστών -τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013. Συνολικά θα εισαχθούν 1170 άτομα. Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση και τον αριθμό των θέσεων ανά σχολή.