Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Ο ΝΕΟΣ Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΙΕΚ τίθεται σε εφαρμογή για όλες τις Ειδικοτήτες ΔΙΕΚ από 4/7/2014 όταν και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1807/2014. Ο παλαιότερος μέχρι τώρα Κανονισμός (Εξάμηνων 2013B -2014Α) καταργείται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου