Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Περί της ίδρυσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μετά από σειρά δημοσιευμάτων αναφορικά με την ίδρυση Τμημάτων Αρχιτεκτονικής στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Δυτικής Μακεδονίας, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα εξής:

Η ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα της 1-10-2009 (Π.Δ. 173/09, ΦΕΚ 206 Α/2-10-2009) και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Προεδρικό Διάταγμα της 9-2-2010 (Π.Δ. 8/10, ΦΕΚ 13 Α/9-2-2010).

- Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και η έδρα του μεταφέρθηκε από την Καστοριά στην Κοζάνη.

- Με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 105/13, ΦΕΚ 137 Α/5-6-2013) ορίστηκε ότι η λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

- Με την υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23-7-2014 (ΦΕΚ Β' 2007/23-7-2014), έγινε απλώς η ένταξη των εν λόγω Τμημάτων στο Επιστημονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Για την ίδρυση των δυο παραπάνω τμημάτων υπήρξαν οι ανάλογες εισηγήσεις, από τα όργανα διοίκησης και των δυο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Η εν τοις πράγμασι λειτουργία των δυο Τμημάτων θα εξαρτηθεί από τα ίδια τα Ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψιν τα οικονομικά τους δεδομένα, μετά και τις τελευταίες περικοπές στους προϋπολογισμούς τους.

Τι δήλωσε ο υπουργός κ. Λοβέρδος για το θέμα σε συνέντευξη στο MEGA

«Δύο τμήματα αρχιτεκτονικής στα Ιωάννινα και στην Κοζάνη δε θα γίνουν. Έγιναν το 2009 και το 2010, το 2013 από την Καστοριά πήγε στην Κοζάνη το δεύτερο και ταξινομήθηκαν κατά την ύλη των εισαγωγικών. Ούτε αυτά ούτε άλλα τμήματα ΤΕΙ ή ΑΕΙ που ίδρυσε η Αθηνά, γιατί η Αθηνά έκλεισε τμήματα, συγχώνευση, αλλά και ίδρυσε κάποια. Αυτά τα καινούρια δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν, εδώ δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα παλιά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, με αυτές τις μειώσεις.

Ειδικά στα Ιωάννινα το οικονομικό τους πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχουμε προβλέψει φέτος γι΄ αυτό το πανεπιστήμιο, μετά από τη συνάντηση που είχαμε κα με τις δύο Πρυτάνεις, ειδικό κονδύλι για τη θέρμανσή τους, γιατί είναι ειδικές οι καιρικές συνθήκες εκεί. Πως θα γίνουν νέα τμήματα, πως θα γίνουν προσλήψεις Καθηγητών; Μπορεί ο άλλος να υπολογίζει ότι θα προσλάβει Καθηγητές, μα ο καταμερισμός που θα γίνει στα πανεπιστήμια στα σχολεία και στα δημοτικά θα αφορά ελάχιστο προσωπικό. Άρα δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν πουθενά.

Περί ιδρύσεων νέων τμημάτων και τα λοιπά, ή διακινούν κάποιοι ψεύδη για να έχουν ένα ρόλο στο δημόσιο βίο ή πρόκειται για όνειρα που δεν μπορούν να γίνουν δυστυχώς πράξη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου