Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Το 2015 θα εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές οι επιτυχόντες του 2013 ενώ το 2016 οι επιτυχόντες των ετών 2014 και 2015

'Αρθρο 53 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157/2014)

Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του N. 4249/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«23.α. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας του σχολικού έτους 2012-2013 θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
β. Κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου