Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Δικαιούχοι είναι και οι πρωτοετείς φοιτητές

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος στους δικαιούχους, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2/19525/0026, «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών» (Φ.Ε.Κ. αριθμ. 393/21-2-2013 τ. Β’).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου