Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της ΠΕΦ σχετικά με τα θέματα των Λατινικών.