Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων στις Πανελλαδικές ΕξετάσειςΤο ΥΠΠΕΘ με την υπ΄ αριθμ. Φ251/84120/Α5/19-5-2017 εγκύκλιο που εξέδωσε ενημερώνει για:

1) Καταστάσεις παρόντων - απόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2017. 

2) Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες.

Βασικά σημεία της εγκυκλίου για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των Ε.Κ. θα γίνει πρώτα κατά Λύκειο, κατά μάθημα και αλφαβητικά.

Τα μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ομάδας Θετικών Σπουδών και Ομάδας Οικονομίας και Πληροφορικής θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού, τόσο για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, όσο και στο τελικό πακετάρισμα για τη διακίνηση των γραπτών, που θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά ομάδα. Επίσης, θα εκτυπώνονται διαφορετικά παρουσιολόγια. 

Εφόσον έχει ορισθεί σε συγκεκριμένο E.K. να εξετάζονται και υποψήφιοι άλλου ΓΕΛ, οι υποψήφιοι αυτοί τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα κατά ΓΕΛ. Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων, αυτοί τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ενός Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του επόμενου Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από διαφορετικά Λύκεια, αφού πρώτα τακτοποιηθούν κατά Λύκειο, κατανέμονται κατά μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω.

Σε Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα, στην είσοδο της οποίας να υπάρχει ευδιάκριτη ένδειξη. Εκτός και αν πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων από εσπερινό ΓΕΛ, οπότε τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ημερήσιου Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του εσπερινού Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο αλλά και να μη δημιουργηθεί σύγχυση στη διανομή των θεμάτων. Στα Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, αν τα θέματα διαφοροποιούνται, θα αποσταλούν ξεχωριστές σειρές θεμάτων (άλλη για τα ημερήσια ΓΕΛ και άλλη για τα εσπερινά ΓΕΛ), με σαφέστατη διάκριση σε κάθε σελίδα τους, εκτός αν τα θέματα είναι απολύτως κοινά για τους υποψηφίους Γ΄ και Δ΄ τάξης, οπότε θα αποσταλεί μία σειρά ΚΟΙΝΩΝ θεμάτων με ανάλογη σήμανση σε κάθε σελίδα.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου