Σελίδες

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Εισαγωγή Αθλητών με διακρίσεις στα ΑΕΙ - Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε παγκόσμιους και πανελλήνιους σχολικούς αγώνες

Cartoon Sport Kids Royalty Free Cliparts, Vectors, And Stock ...Το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε την εγκύκλιο σχετικά με τη Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων).

Πιο συγκεκριμένα,

η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) καλεί 

- τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες (Γ΄ Λυκείου) που φοιτούν στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), Δημόσια και Ιδιωτικά, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020), 

- οι οποίοι κατέκτησαν από 1η έως 3η νίκη σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες) ή Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και 

- ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους, για την πρόσβαση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 

- να συμπληρώσουν και να αποστείλουν προς την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ (μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: physea@minedu.gov.gr) τις δύο (2) επισυναπτόμενες αιτήσεις καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Βεβαίωσης Νίκης προς ΥΠΑΙΘ (Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής)

2. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)

4. Φωτοτυπία της μαθητικής καρτέλας (χορηγείται επικυρωμένη από το Διευθυντή του Σχολείου)

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών αυτών, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής:

- Διαβιβάζει την αίτηση εγγραφής στον ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών της ΓΓΑ, την Βεβαίωση Νίκης καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της ΓΓΑ - Αν. Παπανδρέου 37 - γραφείο 106 ισόγειο - ΥΠΑΙΘ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στον Ειδικό Πίνακα διακριθέντων αθλητών της ΓΓΑ.

- Αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, ανάλογα με την δήλωσή του) ακριβές αντίγραφο της «Βεβαίωσης Νίκης». Σύμφωνα με το Νόμο 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4115/2013, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ αναγράφει στη Βεβαίωση Σχολικής Νίκης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους) και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών Αθλημάτων) τα στοιχεία (εγγραφής, μετεγγραφής κλπ), όπως αυτά αναφέρονται στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή (καρτέλα).

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων να χορηγούν σε μαθητές ή μαθήτριες που διακρίθηκαν, ακριβές φωτοαντίγραφο του Ατομικού Δελτίου Μαθητή, ελεγμένο και επικυρωμένο από το Διευθυντή του Σχολείου, ώστε ο αντίστοιχος ενδιαφερόμενος να το συνυποβάλλει με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Τέλος, παρακαλούνται να ενημερωθούν ενυπογράφως οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11, σχετικά με την περιγραφόμενη Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης, προκειμένου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων, να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, οι οποίοι έλαβαν μέρος και διακρίθηκαν σε Διεθνείς (Παγκόσμιους) και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών και ατομικών Αθλημάτων), για τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν.

Σχετικά:
Πατήστε εδώ για να έχετε ενημέρωση αποκλειστικά για την ειδική κατηγορία των αθλητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου